You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hale Sø - mindre sø mellem Roum og Fristrup

Hale Sø er en mindre sø mellem Roum og Fristrup.

Halesø er en mindre sø, der ligger umiddelbart nord for landevejen mellem Roum og Fristrup.

Arealerne, der grænser ned til søen, er privatejet, men selve søen ejes af Viborg Kommune.

Søens opland er lille og består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. I de omkringliggende arealer er der mindre områder med eng og mose.

Tidligere rummede søen en meget veludviklet undervandsvegetation, men denne er i dag stort set forsvundet på grund af forurening.

Der er hverken til- eller afløb fra søen.

Kommunen er ikke umiddelbart i besiddelse af historisk materiale om søen, der formodentlig er opstået som et dødishul.

Hale Sø havde skærpet målsætning (A) i Viborg Amts Regionplan. Der betyder, at søens dyre- og planteliv ikke må være påvirket af menneskelige aktiviteter.

Søen blev senest undersøgt i 2002, og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen. 

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Der er sejladsforbud hele året.

Der er ingen badesteder i søen - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59