You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klejtrup Sø - sø tæt på Klejtrup

Klejtrup Sø er en stor sø tæt på Klejtrup.

Klejtrup Sø ligger imellem Klejtrup og Hvornum. Søen er privatejet.

Oplandet består primært af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Den resterende del består af græsmarker, blandet skov og mindre bysamfund. Arealerne ned til søen er primært udlagt som græsningsarealer.

Der er to tilløb til Klejtrup Sø. Klejtrup Bæk i den nordlige del af søen og Dremstrup Bæk mod vest. Vandet løber fra Klejtrup Sø ud i Klejtrup Møllebæk. Vandet fortsætter via Skals Å til Hjarbæk Fjord og Limfjorden.

Klejtrup Sø blev dannet under sidste istid for ca. 15.000 år siden. Søen ligger i en kort tunneldal, en sidegren til den langt større smeltevandsdal, hvori Skals Å løber.

Ved den sydlige bred af Klejtrup Sø findes en gammelt borgvold, der vidner om tilstedeværelsen af en stor middelalderborg. Den siges at have tilhørt Niels Ebbesøn. Sagnet siger at borgen engang var belejret. Fjenderne kunne ikke komme over søen, da der ikke var noget tydeligt vadested. En ko fra borgen afslørede dog vadestedet, og på den måde faldt borgen.

Et andet sagn siger at søen er hellig og helbredende, hvis man drikker vandet - hvilket vi dog fraråder.

Klejtrup Sø har målsætningen A2/B i Viborg Amts Regionplan. Dette betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svag påvirkning af menneskelige aktiviteter. Samtidig skal søen opfylde Miljøstyrelsens krav til badevand.

Søen blev senest undersøgt i 2006, og ved dette tilsyn opfyldte søen ikke målsætningen.

Søen indgår i det store EU-habitatområde H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. 

For yderligere information henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside om vandområdeplanerne (eksternt link).

Der må sejles på søen hele året og døgnet rundt.

Der er ingen badesteder i søen - se mere om badesteder og badevandskvaliteten her.

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59