You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Gørup Enge i Vesthimmerland

Alle lodsejeraftaler er i hus ved vådområdeprojektet ved Gørup Enge i Vesthimmerland.

Alle lodsejeraftaler er i hus ved vådområdeprojektet ved Gørup Enge i Vesthimmerland, og projektet er undervejs til at blive realiseret.

Se mere om processen herunder.

Det samlede vådområde bliver på ca. xx ha.

Tilbageholdelsen af kvælstof forventes at blive på xx tons N /år – til gavn for Limfjorden.  Vådområdet reducerer samtidigt CO2-udledningen med xxx tons CO2-ævivalenter pr år.

Ved etablering af vådområder vil der normalt frigives fosfor i de første år efter etableringen. Denne frigivelse er beregnet til xxx kg P/år.

De væsentligste tiltag i området er, at:

 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Vådområdet er hovedsagelig beliggende i Viborg Kommune, men en mindre del er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Viborg Kommune er projektansvarlig for det samlede projekt.

Se projektbeskrivelse og kort i boksen herunder.

Der blev afholdt lodsejermøde i juni 2016.

Den 17. maj 2016 blev der afholdt vurderingsforretning i vådområdet for at vurdere prisen på de enkelte marker.

Siden er NaturErhvervstyrelsen gået i gang med at gennemføre en jordfordeling i området.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58