You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Ilsø ved Hjorthede

Der er bevilget tilsagn til realisering af et vådområdeprojekt ved Ilsø. Der er lodsejeraftaler i gang.

Der er nu gennemført en forundersøgelse for et vådområdeprojekt ved Ilsø.

Alle lodsejere har accepteret at der arbejdes videre med projektet, og Viborg Kommune har derfor søgt staten om støtte til at gennemføre et realiseringsprojektet.

Der er bevilget tilsagn til realisering.

Hvis alt går som planlagt, er der mulighed for at gennemføre projektet i løbet af 2021.

Se mere om processen herunder.

Forundersøgelsen har vist, at der kan etableres et vådområde på 15,9 ha med to søer på i alt 4,76 ha. Kvælstoffjernelsen forventes at blive på 142 kg N/ha.

Se projektbeskrivelse og kort herunder.

Der blev afholdt lodsejermøde den 28. marts 2019. 

Slides fra mødet:

Her er et link til diverse kort og bilag på rådgiverens hjemmeside (eksternt link.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58