You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vådområdeprojekt - Korreborg Bæk ved Nørreåen

Landbrugsstyrelsen har i juni 2021 givet tilsagn om tilskud til at gennemføre et vådområdeprojekt ved Korreborg Bæk.

Landbrugsstyrelsen har i juni måned 2021 givet tilsagn om tilskud til at gennemføre vådområdeprojektet.

Det betyder, at arbejdet med at gennemføre en jordfordeling i området nu kan gå i gang. Det er Landbrugsstyrelsen, der står for jordfordelingen, og de forventes at starte op med et fælles lodsejermøde i efteråret 2021.

Selve anlægsarbejdet kan først gå i gang, når jordfordelingen er gennemført, og der er lavet frivillige aftaler om erstatning med de lodsejere, der beholder jorden i området.

Projektet bliver kun gennemført, hvis der kan opnås enighed med alle lodsejere om jordfordeling eller erstatning.

Der er stadig mulighed for at tilpasse projektområdet.

Se mere om status og processen herunder.

Se kort og projektmateriale i boksen herunder.

Den 14. marts 2018 blev der holdt et møde for berørte lodsejere om projektet.

Ved mødet var der oplæg fra Viborg Kommune, Landboforeningen Midtjylland, rådgivningsfirmaet Rambøll (som udarbejder den tekniske forundersøgelse) og Landbrugsstyrelsen som gennemgik indholdet i en jordfordeling.

Slides fra lodsejermødet kan ses herunder.

Ved et vådområdeprojekt er processen generelt således:

 1. Kommunen har et forslag til et vådområdeprojekt.
 2. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til en forundersøgelse om mulighederne for at etablere et vådområde.
  En forundersøgelse består af:
  - En teknisk forundersøgelse, der skal klarlægge de tekniske muligheder for at gennemføre projektet, herunder om der er mulighed for at indhente de fornødne myndighedstilladelser. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.
  - En ejendomsmæssig forundersøgelse, der skal klarlægge lodsejernes holdning til projektet. Denne del kan udføres af rådgiver eller kommunen selv.

  Vådområdeordningen er baseret på frivillighed. Lodsejerne tilbydes bl.a. jordfordeling og 20-årig fastholdelsestilskud som kompensation for deltagelse i projektet.
  En gennemførelse af projektet forudsætter dermed, at alle lodsejerne er indstillet på, at der kan gennemføres en frivillig jordfordeling eller indgås aftaler om fastholdelse.

 3. Hvis Landbrugsstyrelsen bevilger tilsagn, kan forundersøgelsen iværksættes.
 4. Hvis forundersøgelsen viser, at der både teknisk og lodsejermæssigt er mulighed for at udføre projektet, kan kommunen gå videre med et tilpasset realiseringsprojekt.
 5. Kommunen søger Landbrugsstyrelsen om støtte til et realiseringsprojekt.
 6. Hvis kommunen opnår støtte til realiseringsprojektet, kan Landbrugsstyrelsen gå i gang med en jordfordeling.
 7. Alle lodsejere i projektet skal lave bindende aftaler om erstatning og/eller køb/salg.
 8. Når disse ting er på plads, kan processen med myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes.

Tidshorisonten på gennemførelse af et vådområdeprojekt viser sig erfaringsmæssigt at strække sig over 3-10 år.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Kontakt

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58