You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

I Viborg Kommune findes mange tusinde kilometer vandløb, som er omfattet af vandløbsloven. Viborg Kommune er myndighed på vandløbene. Læs mere under de grønne bokse.

Vandløb i Viborg Kommune

I Viborg Kommune findes mange tusinde kilometer vandløb. Viborg Kommune er myndighed på vandløbene.

Vandløb, grøfter, kanaler, dræn, rørlagte vandløb, søer m.v. kan alle være omfattet af vandløbsloven - se link til den herunder.

Vandløbsloven

Vandløb har - udover deres naturmæssige værdi - stor betydning i forbindelse med vandafledning. Formålet med vandløbsloven er at sikre, at vandløb skal kunne benyttes til afledning af overfladevand, spildevand og drænvand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvalitet.

Offentlige og private vandløb

Vandløbsloven inddeler kommunens vandløb i to kategorier: Offentlige og private vandløb.

Forskellen mellem de to ligger i vedligeholdelsen. For de offentlige vandløbs vedkommende foretages vedligeholdelsen af kommunen, mens lodsejerne vedligeholder de private vandløb.

I Viborg Kommune findes omkring 470 km offentlige vandløb og mange flere kilometer private vandløb.

Naturbeskyttelsesloven

Mange vandløb er udover vandløbsloven også underlagt naturbeskyttelseslovens § 3 (eksternt link til Miljøstyrelsen).

Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i vandløbet ud over de sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. Enhver ændring i beskyttede vandløb kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

www.miljoeportal.dk kan du se, om dit vandløb er naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturværdier i vandløb

På Miljøstyrelsens side kan du læse meget mere om naturværdier i vandløb (eksternt link).

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59