You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Her kan du læse om, hvad 2 meter bræmmer ved vandløb er, og hvad der gælder i dem.

Langs med åbne, naturlige vandløb og søer skal der være 2 meters dyrkningsfrie bræmmer. 

Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandområdeplanerne er målsat til godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale.

Bredden af bræmmerne måles fra vandløbets øverste kant.

2 meter bræmmerne skal blandt andet medvirke til at:

  • Beskytte vandløbet mod udvaskning af jord, næringsstoffer og sprøjtemidler fra marker
  • Beskytte vandløbets bred mod udskridning
  • Begrænse grødevækst i vandløbet ved skygning
  • Sikre levesteder og spredningsveje for vandløbsnære dyr

Link til kort med 2 meter bræmmer for vandløb og søer i Viborg Kommune.

Kortet er et minimumskort, og i enkelte tilfælde kan flere strækninger være omfattet.

Sådan beregnes 2 meter bræmmer

Det er tilladt at lave høslet eller have græssende dyr i 2 meter bræmmerne, hvis det sker uden risiko for udskridning af brinken.

Indenfor 2 meter bræmmerne er det ikke tilladt at:

  • Behandle jorden.
  • Dyrke jorden.
  • Foretage terrænændringer.
  • Foretage beplantning (Kommunen kan foretage beplantning ved offentlige vandløb for at begrænse grødevækst i vandløbet).
  • Opføre bygningsværker.
  • Opsætte hegn uden tilladelse fra kommunen.

2 meter bræmmerne anlægges fra vandløbsbrinkens øverste kant.

Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer (eksternt link til Naturstyrelsen).

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59