You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandstanden i Mønsted Å

Her kan du se den aktuelle vandstand på stationen, og hvordan den har været i en periode.

Stationsdata og hydrometriske oplysninger

Vandstanden måles i forhold til regulativmæssig bund i kote 8,73 m DNN.

Vandløb Mønsted Å
Stationsnavn Lundgårdsmark
Tidligere amt Viborg
Kommune Viborg
UTM-koordinat 510.363 6.258.829
Oplandsareal  
Skala 0  
Q H-kurve ja

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59