You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vandstanden i Søndermølle Å - Bruunshåb

Her kan du se den aktuelle vandstand på stationen, og hvordan den har været i en periode.

Stationsdata og hydrometriske oplysninger

Vandstanden måles ud fra skala med nulpunkt i kote xx DNN.

Vandløb

Søndermølle Å
Stationsnavn Papfabrikken
Tidligere amt Viborg
Kommune Viborg
HU-stationsnr. 21.68
HU-stednr.
Dam-nr.  
DMU-nr.  
Kortblad  
UTM-koordinat  
Oplandsareal  
Skala 0  
Q H-kurve

 

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59