You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ådals- og naturplejeprojekt ved Rævind Bæk mellem Gammelstrup og Sparkær

Viborg Kommune har i 2017 sammen med de lokale lodsejere gennemført og indviet et ådalsprojekt i Rævind Bæk nord for Sparkær, hvor der i forvejen foretages naturpleje.

Viborg Kommune har i 2017 sammen med de lokale lodsejere gennemført og indviet et ådalsprojekt i Rævind Bæk nord for Sparkær, hvor der i forvejen foretages naturpleje.

I 2017 tog 6 lokale lodsejere initiativ til et ådalsprojekt.

Projektet gik ud på at genskabe bækkens gamle forløb for at forbedre vilkårene for planter og fisk og andre dyr i bækken.

Når man skaber mere variation og dynamik, skaber det flere leve- og ynglesteder.

Bækken blev lagt tilbage i de gamle slyngninger over en 2 km langs strækning - se oversigtskort.

Vandløbet er lagt i 20 slyngninger og forlænget 300 meter.

Der er lagt gydegrus i 11 gydebanker for at skabe bedre gydesteder for ørrederne i bækken.

Fire grøfter, der leder okker ud i bækken, er blevet sløjfet.

Projektet har kostet ca. 1 mio. kr., som er finansieret via Viborg Kommunes pulje til vandløbsrestaureringer.

I 2008 var engen meget tilgroet, og der blev der iværksat naturpleje i form af rydning af opvækst, og der blev sat køer på arealet.

I 2017 tog 6 lokale lodsejere initiativ til et ådalsprojekt.

Der er mulighed at at gå rundt i området gennem lågerne til dyrefolden.

Keld Schrøder-Thomsen

Tlf: 87 87 55 58