You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Flere steder i Viborg Kommune er der opstillet vandstandsmålere, som opdateres jævnligt. Du kan se, hvad vandstanden er i de fleste store vandløb på udvalgte steder. Flere af vandstandsmålerne er sat op i samarbejde med nabokommuner. Enkelte af de nyere vandstandsmålere kan også måle vandtemperaturen. Oversigten er listet efter de mest besøgte sider.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59