You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Søg om tilskud til politisk arbejde

Indsend ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven for indeværende år sammen med erklæring om private og anonyme tilskud modtaget til kandidatlisten og opstillede kandidater sidste år.

Du får brug for

  • Partiforeningens CVR nummer
  • Oplysning om forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • Oplysninger om private og anonyme tilskud modtaget sidste kalender år.
  • Ved modtagelse af tilskud over 20.900,- kr. fra samme private tilskudsyder, skal tilskudsyders navn og adresse oplyses i erklæringen

Sådan gør du

  1. Klik på den gule knap og du bliver ført over til borger.dk
  2. Klik i feltet Vælg kommune og indsæt Viborg - klik på den grønne knap Videre
  3. Klik på start og log ind med dit NemID
  4. Udfyld alle felter og afslut med at underskrive blankettet med dit NemId
  5. Ansøgningen indsendes automatisk til Viborg Kommune og du får mulighed for at åbne og gemme ansøgningen som en pdf-fil

Ikke krav om brug af selvbetjeningsløsningen

Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte.

Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes, uanset om ansøgningen afleveres ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail til Viborg Kommune.