You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Er du pensionist, kan du søge om helbredstillæg

Du kan søge om almindeligt og udvidet helbredstillæg, hvis du er pensionist og har helbredsudgifter. Helbredstillæg søges digitalt i selvbetjeningsløsningen.

Hvad betyder almindeligt helbredstillæg?

Er du pensionist og økonomisk vanskeligt stillet, kan du søge om hjælp til at få dækket dine udgifter til forskellige former for behandling. 

Almindeligt helbredstillæg dækker udgifterne, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Du kan få op til 85% af din egenbetaling til behandlingen. 

Se om du er berettiget til almindeligt helbredstillæg i menupunktet 'Kan jeg få helbredstillæg' nedenfor.

Du kan få tilskud til:

 • medicin
 • tandlæge
 • høreapparat
 • fysioterapi
 • fodterapi
 • psykologhjælp
 • kiropraktorbehandling

Hvad betyder udvidet helbredstillæg?

Du kan også søge tilskud til behandling, selvom der ikke gives tilskud efter sundhedsloven. Det hedder udvidet helbredstillæg. 

Se om du er berettiget til udvidet helbredstillæg i menupunktet 'Kan jeg få helbredstillæg' nedenfor.

Du kan søge om udvidet helbredstillæg til:

 • tandproteser
 • briller
 • fodbehandling

Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Prisaftaler

Viborg Kommune har indgået prisaftaler med nedenstående butikker og behandlere. Selvom vi har indgået disse prisaftaler, er du velkommen til at vælge en anden leverandør.

Du kan få dækket op til 85% af den aftalte pris på behandlingen.

Leverandør:

Louis Nielsen, Sct. Mathias Gade 17, 8800 Viborg

Se prisaftalen på briller (pdf)

Leverandører:
- Tandprotesehuset Viborg, Stadion Alle 21, 2. sal, 8800 Viborg
- Tandproteseteamet v/ Klinisk tandtekniker Flemming Finøen,
   Ll. Sankt Peder Stræde 19, 8800 Viborg

Se prisaftalen på tandprotese (pdf)

Leverandør:

Viborg Helsepraktik, Sundhedshuset, Toldboden 1, 4. sal B, 8800 Viborg

Se prisaftalen på fodpleje (pdf)

Hvis du fx køber en brille, der er dyrere end den pris, vi har aftalt med optikeren, skal du selv betale prisforskellen.

Tilsvarende skal du betale prisforskellen, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, vi har indgået prisaftale med.

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 91.900 kr. (2021) og 93.000 kr. (2022).

Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

 • indestående i danske og udenlandske pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fast ejendom samt udenlandske obligationer og pantebreve
 • kursværdien af danske obligationer
 • pantebreve i dansk depot
 • kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier
 • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
 • kontant beholdning
 • andre værdipapirer, både i Danmark og i udlandet.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

De indefrosne feriepenge og engangstilskuddet på 1.000 kr., udbetalt i 2020 pga. corona-krisen, bliver ikke regnet med i din formue.

Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du får udført behandlingen, hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark, i forbindelse med at du ansøger om helbredstillæg

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter. Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Men hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension.

Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 91.900 kr. (2021) og 93.000 kr. (2022). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Sådan udbetales dit tilskud

I de fleste tilfælde sørger din tandlæge, fysioterapeut mv. for at fratrække dit tilskud, inden du betaler regningen. 

Har du en regning, hvor tilskuddet ikke var trukket fra, inden du betalte, kan du sende eller aflevere regningen til Borgerservice. Så sørger vi for, at dit tilskud hurtigst muligt indsættes på din NemKonto.

Send eller aflever regningen til 

Viborg Kommune
Att. Borgerservice
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

 

Har du spørgsmål til helbredstillæg?

Kontakt

Borgerservice

87 87 87 30
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Kl.

Mandag - tirsdag

08.15 - 10.00

Onsdag

Lukket

Torsdag - fredag

08.15 - 10.00

Bestil tid til fysisk fremmøde