You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Er du pensionist, kan du søge om personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk. Du søger digitalt i selvbetjeningsløsningen.

Hvad er et personligt tillæg?

Hvis dine økonomiske forhold er vanskelige, kan du søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter. Det skal være udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.

Du kan få personligt tillæg til at dække udgifter, der har med dit helbred at gøre, og som ikke dækkes af helbredstillæg.

Personlige tillæg er skattefri.

Du søger om personligt tillæg digitalt i selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Hvem kan få personligt tillæg?

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Udgifter skal dokumenteres

Når du søger om personligt tillæg, skal alle dine indtægter og udgifter dokumenteres. Se i tjeklisten nedenfor, hvad du skal vedlægge ansøgningen. 

 • Sørg for at begrunde ansøgningen – jo mere detaljeret og dokumenteret jo bedre
 • Medsend dokumentation for den udgift, som du søger tillæg til
 • Ansøgningen skal udfyldes med dine månedlige indtægter og udgifter
 • Husk at skrive under
 • Hvis du ikke kan bruge selvbetjeningsløsningen, kan du printe en ansøgningsblanket her.

Månedlige indtægter og udgifter dokumenteres med følgende:

 • Oversigt over bankkonti (også fra samlever)
 • Kontoudskrifter fra de seneste 3 måneder på alle konti
 • PBS-udskrifter
 • Kopi af kvitteringer
 • Detaljerede udskrifter fra apoteket

Budgetoversigt kan ikke bruges som dokumentation på faste udgifter

 • Kun dokumenterede udgifter tages med i rådighedsberegningen
 • Gæld bliver ikke taget med i rådighedsberegningen

Undersøg selv, om der er mulighed for at søge om et almindeligt indskudslån ved Viborg Kommune.

Medsend kopi af hele lejekontrakten på den nye bolig.

Indhent tilbud fra to flyttefirmaer som dokumentation på udgiften til flytningen.

Vi stræber efter at behandle ansøgningen inden 14 dage fra vi har alle nødvendige oplysninger.

Vi starter først behandlingen, når vi har alle de nødvendige oplysninger.

Der gives afslag på ansøgningen, hvis

 • udgiften allerede er betalt
 • ydelsen allerede er bestilt

Har du spørgsmål til personligt tillæg?

Bestil tid i Borgerservice

Kontakt

Borgerservice

87 87 87 30
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Kl.

Mandag - tirsdag

08.15 - 10.00

Onsdag

Lukket

Torsdag - fredag

08.15 - 10.00

Bestil tid til fysisk fremmøde