You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Byrådsdagen 2020

Sider under Byrådsdagen 2020

Byrådsdagen for skolerne i Viborg Kommune skulle have fundet sted den 16. November 2020. Grundet corona-restriktionerne er dagen blevet aflyst.

Byrådsdagen er dagen, hvor elevrådsformand og -næstformand fra alle kommunens skoler bliver politikere for en dag.  

De sidste to års erfaringer har været positive, og derfor ønsker vi at gentage succesen. Byrådet har også i år afsat 150.000 kr. til formålet, som eleverne på Byrådsdagen skal fordele til projekter, der understøtter fællesskabet. 

Elevrådene på de enkelte skoler skal på forhånd lave en ansøgning til 1-2 projekter, som de ønsker at gennemføre. De skal også forberede en præsentation og argumentation for deres ansøgninger. 

På selve dagen bliver pengene fordelt efter en forhandling mellem elevrådsrepræsentanterne med formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Per Møller Jensen, som ordstyrer. Det betyder også, at kun nogle skoler vil få penge med hjem til at gennemføre deres projekter. 

Børne- og Ungdomsudvalget vil også være til stede - klar til at stille nysgerrige spørgsmål og give svar på nogle.  

Den lokale presse bliver også inviteret med til dagen. 

 

Formålet med Byrådsdagen 

Med Byrådsdagen ønsker vi at skabe et kendskab til og et fællesskab for Viborg Kommunes elevråd. Samtidigt får eleverne lov til at prøve kræfter med en politisk beslutningsproces, som munder ud i konkrete projekter.  

Byrådsdagen bidrager også til, at eleverne: 

  • Oplever demokratisk involvering
  • Oplever at se konkrete resultater af deres elevrådsarbejde
  • Får nyt indhold i deres elevrådsarbejde med afsæt i praktisk erfaring

Vi sætter fokus på fællesskab, trivsel samt det gode elev- og undervisningsmiljø! 

Kontakt

Sharifa Andersen

AC-Fuldmægtig

Tlf: 87 87 10 11