You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fremtidens Skole

Find information om processen for Fremtidens Skole, høringssvar og baggrundsmateriale.

INDHOLD

Arbejdet med Fremtidens Skole handler om at videreudvikle det fælles fundament for Viborg Kommunale skolevæsen. Processen sætter vi i gang under overskriften Forskellige i Fællesskab

Alle børn i Viborg Kommune skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Dette børnesyn skal kendetegne vores fælles skolevæsen. I processen skal vi sammen stille skarpt på god praksis, viden om god praksis, og hvordan vi gør den fælles og samtidig tager højde for de lokale muligheder, der også kendetegner Viborg Kommune.

Giv din mening til kende om Fremtidens Skole

Fremtidens skole betyder meget for elever, forældre og lokalsamfundene i Viborg Kommune. Derfor er det vigtigt, at vi træffer beslutninger om fremtidens skole og -struktur på et så oplyst grundlag som muligt.

Alle synspunkter er velkomne, da de sammen styrker beslutningsgrundlaget, vi arbejder ud fra.

Når du indsender høringssvar, er du indforstået med:

 • at du ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger, som fx CPR-nummer.
 • at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt på viborg.dk

Processen omkring Fremtidens Skole

Børne- og Ungdomsudvalget har den 12. maj 2020 vedtaget en procesplan med fem faser. Denne plan erstatter en tidligere proces, som blev sat i stå af coronakrisen, der forhindrede, at vi kunne afholde stormøder som en del af høringsfasen. Dermed kunne vi ikke få de ønskede inddragende processer, inden for den fastlagte tidsramme.

Med den reviderede procesplan får vi nu muligheden for en mere dybdegående drøftelse af indhold og kvalitet.

De fem faser er i den nye proces plan er:

 1. Planlægning
 2. Kvalitet og indhold
 3. Kvalitet og indhold – omsat i praksis
 4. Struktur og organisering
 5. Implementering

Processen starter med, at vi færdigbehandler principperne for det videre arbejde med Fremtidens Skole. Principperne tager vi efterfølgende med i processen og vil indgå som fokusområder, når der skal arbejdes med kvalitet og indhold samt struktur og organisering.

Tidsplan

Vedtagelse af principper

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

26. februar – 29. september 2020

Principper sendes i høring

10. September 2020

Stormøde skolebestyrelser og MED

Præsentation af principper med mulighed for opklarende spørgsmål.

 • Skolebestyrelser,
 • Skole-MED
 • Børne- og Ungdomsudvalg og forvaltning.

10. September 2020

Stormøde andre interesserede

Præsentation af principper med mulighed for opklarende spørgsmål.

 • Alle interessenter
 • Børne- og Ungdomsudvalg og forvaltning

27. oktober 2020

Børne- og Ungdomsudvalgsmøde

Opfølgning på høring og stormøder med henblik på beslutning om principper og indstilling af disse til Byrådet.

 • Børne- og Ungdomsudvalg
 • Direktør

11. november 2020

Økonomi- og erhvervsudvalgsmøde

Godkendelse af principper.

 • Økonomi- og erhvervsudvalget

18. november 2020

Byrådsmøde

Vedtagelse af principper.

 • Byrådet

Planlægning af proces for kvalitet og indhold

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

August til december 2020

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Repræsentanter fra

 • Forvaltning
 • Skolelederforeningen
 • Lærerforeningen
 • BUPL

Nedsættelse af referencegruppe

Repræsentanter fra

 • Skolebestyrelser
 • Dagtilbud
 • Familie og Rådgivning(andre interessenter)

Eventuelt samarbejde med ekstern konsulent – herunder drøftelse af procesdesign

Planlægning af oplæg til inspiration og drøftelse

 • Arbejdsgruppen

Beslutning vedrørende ny proces

Udvalget/Byrådet efter drøftelse med referencegruppe.

Kvalitet og indhold

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

Januar til juni 2021

Fælles oplæg til inspiration og workshop

 • Skolebestyrelser
 • MED
 • Eventuelt bredere kreds

Sprintforløb eller lignende

Repræsentation af

 • Børn
 • Forældre
 • Medarbejdere
 • Ledelse
 • Fagpersoner 
 • Eventuelt andre interessenter

Opsamling på sprintforløb – præsentation af resultater – hvad skal vi gå videre med – oplæg til inspiration

 • Skolebestyrelser 
 • MED
 • Eventuelt bredere kreds

Workshop om fælles grundlag for kvalitet og indhold i fremtidens folkeskole – præsentation af forslag

 • Skolebestyrelser 
 • MED
 • Eventuelt bredere kreds

Beslutning om nyt fælles grundlag for kvalitet og indhold i fremtidens folkeskole

 • Udvalget?
 • Byråd?

Kvalitet og indhold - omsat i praksis

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

August 2021 til december 2021

Hvad kalder dialogen om kvalitet og indhold på, organisatorisk, økonomisk, strukturelt, processuelt, når det skal omsættes til daglig praksis?

Eventuelt nogle sideløbende sprintforløb eller lignende i efteråret 2021.

 • Bestyrelser
 • Medarbejdere
 • Ledelse
 • Fagpersoner
 • Forvaltning
 • Eventuelt andre interessenter

Struktur og organisering

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

Februar 2022

Temamøde udvalg

Scenarier

 • Udvalg
 • Direktør
 • Skolechef
 • Sekretariat

Marts 2022

Udvalgsmøde

Indstilling om ny skolestruktur godkendes til behandling i Byrådet.

 • Udvalg
 • Direktør

Marts 2022

Økonomiudvalgsmøde

Godkendelse af strukturforslag med henblik på høring.

 • Økonomi- og erhvervsudvalget

April 2022

Byrådsmøde

Godkendelse af strukturforslag med henblik på høring.

 • Byrådet

April - juni 2022 (8 uger)

Strukturforslag sendes i høring

April 2022

Stormøde

Præsentation og drøftelse af strukturforslag.

 • Alle interessenter

Juni 2022

Udvalg

Behandling af forslag til endelig vedtagelse.

 • Udvalg
 • Direktør

Juni 2022

Økonomiudvalgsmøde

Behandling af forslag til endelig vedtagelse.

 • Økonomiudvalget

Juni 2022 (tidligst 4 uger efter høringsfrist)

Byrådsmøde

Endelig vedtagelse

 • Byrådet

Implementering af ny struktur

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

Skoleåret 2022/23

Forberedelse af eventuelle skolesammenlægninger

 • Børn
 • Forældre
 • Medarbejdere
 • Ledelse

Skoleåret 2022/23

Eventuel omlægning af kørsel

 • Skoleadministration
 • Central administration
 • Ledelse

Forår 2023

Skolebestyrelsesvalg til nye skoler

 • Forældre og skoleledelse

August 2023

Ny struktur træder i kraft