You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Fynbohus

Fynbohus er et døgndækket botilbud beliggende i Vammen for borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne.

INDHOLD

Om Fynbohus

Botilbuddet Fynbohus er centralt beliggende i landsbyen Vammen, ca. 15 km. fra Viborg, tæt ved indkøb og med gode busforbindelser til Viborg og Hobro.

Antal pladser

Fynbohus består af 22 selvstændige boliger samt 2 aflastningsboliger. Derudover er der tilknyttet fællesarealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.

Fynbohus' fokus

Vi lægger vægt på at sætte den enkelte borger i centrum, og at borgerne mødes med respekt og tillid samt oplever tryghed i udvikling, livskvalitet, nærvær og fællesskab.

Støtte i dagligdagen

På Fynbohus får borgerne støtte til:

  • Udvikling og vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder
  • Deltagelse i det sociale samvær/fællesskab - udvikling af sociale kompetencer
  • Verbale og nonverbale kommunikationssystemer ved kommunikative vanskeligheder
  • Træffe valg og få indflydelse på egen situation
  • Personlig hygiejne og almindelig daglig livsførelse
  • Administration af medicin og økonomi
  • Ledsagelse til læge, tandlæge, indkøb og lignende

I aflastningsboligerne kan borgere, der ellers er hjemmeboende eller bor i egen lejlighed uden døgndækning, få ekstra støtte i f.eks. weekender og ferier. Aflastningsboligerne kan også fungere som akutplads ved f.eks. udskrivelse fra sygehus med efterfølgende afklaringsforløb. 

Den Sundhedsfaglige Indsats

Vi arbejder også med sundhedsfaglige indsatser. De omfatter både det daglige arbejde med de 12 sundhedsfaglige problemområder (som man kan se mere om i filmen nedenfor) og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Samtalen er borgerens rum til selv at sætte ord på sin sundhed - både fysisk, socialt og psykisk. Samtalen kan føre til, at der sættes nye sundhedsrelaterede mål sammen med beboeren. Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Animationsfilm om Den Sundhedsfaglige Indsats i Viborg Kommune.

Kontakt

Botilbuddet Fynbohus

87 87 88 55
Nørregade 3, Vammen
8830 Tjele

Niels Astrup Millard

24 52 83 72

nmil@viborg.dk