You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Katrinehaven

Katrinehaven er et døgndækket botilbud beliggende i Viborg for borgere over 18 år med betydelig nedsat funktionsevne.

INDHOLD

Om Katrinehaven

Botilbuddet Katrinehaven er beliggende i Viborgs vestlige bydel, tæt på offentlig transport og dagligvarebutik.

Antal pladser

Katrinehaven består af 60 selvstændige boliger inddelt i 6 klynger med 10 boliger i hver og fællesarealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere.

Udover botilbud er der i Katrinehaven også et aktivitetscenter med plads til 22 borgere. Aktivitetscentret er et visiteret tilbud målrettet borgerne i Katrinehaven.

Katrinehavens fokus

Vi lægger vægt på at sætte den enkelte borger i centrum, og at borgerne mødes med respekt og tillid samt oplever tryghed i udvikling, livskvalitet, nærvær og fællesskab.  

Støtte i hverdagen

I Katrinehaven får borgerne støtte til:

  • Udvikling og vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder
  • Deltagelse i det sociale samvær/fællesskab - udvikling af sociale kompetencer
  • Verbale og nonverbale kommunikationssystemer ved kommunikative vanskeligheder
  • Træffe valg og få indflydelse på egen situation
  • Personlig hygiejne og almindelig daglig livsførelse
  • Administration af medicin og økonomi
  • Ledsagelse til læge, tandlæge, indkøb og lignende

I aktivitetscentret er der værkstedsfunktioner, køkken og kreative rum samt et snoozlerum med funktioner der er særligt velegnet målgrupperne med svære autismespektrumforstyrrelser og multiple funktionsnedsættelser. 

Katrinehavens facade

Katrinehavens Venner

Katrinehavens Venner er en støtteforening, som arrangerer aktiviteter, udflugter og meget andet for beboerne på Katrinehaven ved at søge legater, sponsorater m.v.

Katrinehavens Venner er primus motor for sociale arrangementer som f.eks. sommerfesten og arbejder desuden på at skaffe frivillige og at opfylde så mange ønsker som muligt i Ønskebrønden.

Tag fat i personalet på Katrinehaven, hvis du ønsker at blive medlem. Det koster kun 100 kr. pr. person pr. år.

Ønskebrønden

Kom med ønsker til arrangementer, anskaffelser eller andet, der kan gøre hverdagen sjovere for Katrinehavens beboere.

Send et ønske til formanden for Katrinehavens Venner, Jonna Bach Christensen, på mail jbc@jbcminiservice.dk

Den Sundhedsfaglige Indsats

Vi arbejder også med sundhedsfaglige indsatser. De omfatter både det daglige arbejde med de 12 sundhedsfaglige problemområder (som man kan se mere om i filmen nedenfor) og en årlig sundhedssamtale, som alle beboere bliver tilbudt. Samtalen er borgerens rum til selv at sætte ord på sin sundhed - både fysisk, socialt og psykisk. Samtalen kan føre til, at der sættes nye sundhedsrelaterede mål sammen med beboeren. Hos os understøtter det socialfaglige og sundhedsfaglige arbejde hinanden til gavn for den enkelte beboer.

Animationsfilm om Den Sundhedsfaglige Indsats i Viborg Kommune.

Kontakt

Telefonnr.

Mail

Klynge 1

87 87 79 01

katrineklynge1@viborg.dk

Klynge 2

87 87 79 02

katrineklynge2@viborg.dk

Klynge 3

87 87 79 03

katrineklynge3@viborg.dk

Klynge 4

87 87 79 04

katrineklynge4@viborg.dk

Klynge 5

87 87 79 05

katrineklynge5@viborg.dk

Klynge 6

87 87 79 06

katrineklynge6@viborg.dk

Projekt- og netværksleder Tajmur Hilmi

87 87 79 60

th9@viborg.dk

Teamleder Anders Møhlenberg Jakobsen
Klynge 1 og 2 samt nattevagter

87 87 79 61

amjak@viborg.dk

Teamleder Rikke Aggerholm
Klynge 3 og 4

87 87 79 63

rag@viborg.dk

Teamleder Lene Søndergaard Carroll
Klynge 5 og 6

87 87 79 64

lsc@viborg.dk

Afdelingsleder Lilli Ane Urup

87 87 73 25

liu@viborg.dk