You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilsyn på social-, sundheds- og ældreområdet

Tilbud og institutioner på social-, sundheds- og ældreområdet er underlagt forskellige lovpligtige tilsyn. I Viborg Kommune varetages alle tilsynene af en ekstern part.

Du kan læse mere om de forskellige tilsyn her:

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter for de enkelte tilbud kan alle tilgås via tilbuddenes egne sider: