You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Legater til økonomisk vanskeligt stillede

Viborg Kommune administrerer to forskellige legater, som du kan søge, hvis du befinder dig i en økonomisk vanskelig situation.

Lars Worres Minde legatet

Stiftelsen har hjemsted i Viborg Kommune. Stiftelsens formål er, efter ansøgning, at yde støtte til økonomisk vanskeligt stillede enlige mænd og kvinder, der er fyldt 35 år, og på ansøgningstidspunktet har boet mindst 5 år i Viborg Kommune.

Støtten til økonomisk vanskeligt stillede skal fortrinsvis gives til ansøgere, der søger om tilskud til boligformål.

Fælleslegatet af 1980

Legatets formål er efter ansøgning af yde støtte til økonomisk vanskeligt stillede i Viborg Kommune.

Ansøgning og frist

For begge legater gælder det, at du kan ansøge elektronisk, eller udskrive og indsende ansøgning med post.

Ansøgningsfrist er den 27. november 2020, og udbetaling af legatmidler vil ske i uge 51.

Kontakt

Michelle Høg Bastrup

Michelle Høg Bastrup

Konsulent

Tlf: 51 81 35 44