You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Leverandør af hjælp

Er du tildelt praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice, har du mulighed for frit at vælge mellem det kommunale tilbud eller en privat leverandør til at udføre opgaven.

Har Visitation Sundhed og Omsorg tildelt dig praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice, har du mulighed for at vælge, om du vil benytte det kommunale tilbud eller en privat leverandør. Visitation Sundhed og Omsorg informerer dig om de muligheder, du har. 

De leverandører, du kan vælge imellem, er forpligtet til at følge det serviceniveau, Byrådet har vedtaget. Serviceniveauet fremgår af de aktuelle kvalitetsstandarder.

Du har også mulighed for at vælge en person til at udføre den tildelte hjælp. Den udpegede person skal godkendes af visitation Sundhed og Omsorg, som ansætter pågældende i det antal timer, der svarer til din tildelte hjælp.

Den kommunale hjemmehjælp leveres af Hjemmepleje og hverdagsrehabilitering, som er delt op i forskellige distrikter.

Se hvilket distrikt du og din adresse hører til her (pdf)

Se kontaktoplysninger for de enkelte distrikter her

Følgende leverandør er godkendt til personlig pleje:

Midtjysk pleje APS
Farvervej 16, 8800 Viborg
86 68 01 00
ama@midtpe.dk

Det er muligt at få godkendt en udpeget hjælper til at varetage de hjemmehjælpsydelser, der er frit leverandørvalg på.

Timetallet beregnes på baggrund af den skønsmæssige, individuelle vurdering af dit behov for hjælp. Hjemmehjælpsydelserne/opgaverne skal varetages på de bevilgede tidspunkter døgnet rundt.

Den kommunale hjemmehjælp leveres af Rengøringsteamet, som er en del af Hjemmepleje og hverdagsrehabilitering

Se hvilket distrikt du og din adresse hører til her (pdf)

Se kontaktoplysninger for de enkelte distrikter her

Følgende leverandører er godkendt til praktisk hjælp:

Clean-Service
Blytækkervej 19, 8800 Viborg
50 96 00 68
dorthe@clean-service.dk

EK-Erhvervsservice v/Elin Rasmussen
Syrenstien 5, 8800 Viborg
87 25 73 73 / 40 45 23 73
mail@ek-erhvervsservice.dk

Esters Rengøring
Gillebakken 35, Løvel, 8830 Tjele
20 13 93 75
ester@ester.dk

HN Rengøring
Gimsinglundvej 7, 7600 Struer
96 85 40 55
mail@hn-rengoring.dk

H.O. Rengøring v/Helle Ottendal
Anne-Marievej 16, 8800 Viborg
21 64 32 35
mail@ho-rengoering.dk

Midtjysk Pleje APS
Farvervej 16, 8800 Viborg
86 68 01 00
ama@midtpe.dk

Det er muligt at få godkendt en udpeget hjælper til at varetage de hjemmehjælpsydelser, der er frit leverandørvalg på.

Timetallet beregnes på baggrund af den skønsmæssige, individuelle vurdering af dit behov for hjælp. Hjemmehjælpsydelserne/opgaverne skal varetages på de bevilgede tidspunkter døgnet rundt.

Madservice Viborg
N.F.S. Grundtvigs Vej 13, 8800 Viborg
87 87 68 00

Følgende leverandør er godkendt til madservice:

Det Danske Madhus
70 70 26 46

Gl. Aalborgvej 11, 8830 Tjele

Levering

Min Købmand Løvel tilbyder levering i hele Viborg Kommune.

Bestilling

Hjemmeside: Lovel.minkobmand.dk

Mail: ronni.olesen@minkobmand.dk

Brogade 30-34, 8850 Bjerringbro

Levering

Spar Bjerringbro tilbyder levering i følgende hjemmeplejedistrikter:

 • Vesterparken
 • Viborg Midt
 • Sønderly
 • Houlkær
 • Bjerringbro

Se hvilket hjemmeplejedistrikt, du hører til her.

Bestilling

Mail: 0504100@spar.dk

Tlf.: 87 25 05 84

Volden 2, 7470 Karup J

Levering

Skelhøje Købmandsgaard tilbyder levering i:

 • Skelhøje
 • Grønhøj
 • Finderup
 • Frederiks
 • Havredal
 • Lysgård
 • Bisballe
 • Katballe
 • Grundvad
 • Karup
 • Kølvrå
 • Almind
 • Birgittelyst
 • Hald Ege

Bestilling

Mail: 0503961@minkobmand.dk

Tlf. eller sms: 41 11 77 22

Vestergade 31, 7850 Stoholm

Levering

Spar Stoholm tilbyder levering i:

 • Stoholm og omkreds af 20 km
 • Sparkær
 • Viborg by

Bestilling

Hjemmeside: stoholm.spar.dk

Mail: 0504258@spar.dk

Tlf.: 97 54 10 05

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

87 87 61 00
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.