You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støtte og aflastning til pårørende

Pårørende er betydningsfulde samarbejdspartnere i samspillet med borgerne, men de har brug for støtte og vejledning til både praktiske ting og til at håndtere de mange følelser, som sygdom kan medføre.

Pårørende er følelsesmæssigt og praktisk involveret i borgerens liv. Det kan betyde, at pårørende befinder sig i en udsat position. Derfor er det vigtigt at have opmærksomhed på og mulighed for at støtte de pårørende gennem kortere og længerevarende perioder under hensyn til den enkeltes forhold.