You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Akut hjemmesygepleje

Akutteamet i Viborg Kommune tilbyder borgere i alle aldersgrupper akut hjemmesygepleje, så borgerne kan tilbringe længst mulig tid i eget hjem.

Akutteamet har fokus på at sikre sammenhængende forløb for borgere i sundhedsvæsenet og at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser.

Akutteamets ydelser

Akutteamet tilbyder udvidede kompetencer til en velfungerende kommunal hjemmesygepleje ved at varetage ekstraordinære observationer, udredninger og behandlinger ved kronisk, nyopdaget og akut sygdom.

Akutteamet udfører derudover en række instrumentelle sygeplejeydelser, der ellers ikke tidligere har været muligt at udføre i kommunalt regi.

Målgruppe

Akutteamet kommer til borgere i alle aldersgrupper i Viborg Kommune, også borgere, der ikke i forvejen modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.

Hvis borgeren modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, fortsætter denne hjælp uændret samtidig med Akutteamets indsats.

Kontakt

Borgere henvises til Akutteamet via praktiserende læge, vagtlæge, hospital eller hjemmesygeplejerske.

Akutteamet dækker hele døgnet alle ugens dage.