You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Akut hjemmesygepleje

Akutteamet i Viborg Kommune tilbyder borgere i alle aldersgrupper akut hjemmesygepleje, så borgerne kan tilbringe længst mulig tid i eget hjem.

Akutteamet har fokus på at sikre sammenhængende forløb for borgere i sundhedsvæsenet og at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser.

Akutteamets ydelser

Akutteamet tilbyder udvidede kompetencer til en velfungerende kommunal hjemmesygepleje ved at varetage ekstraordinære observationer, udredninger og behandlinger ved kronisk, nyopdaget og akut sygdom.

Akutteamet udfører derudover en række instrumentelle sygeplejeydelser, der ellers ikke tidligere har været muligt at udføre i kommunalt regi.

Målgruppe

Akutteamet kommer til borgere i alle aldersgrupper i Viborg Kommune, også borgere, der ikke i forvejen modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.

Hvis borgeren modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, fortsætter denne hjælp uændret samtidig med Akutteamets indsats.

Kontakt

Borgere henvises til Akutteamet via praktiserende læge, vagtlæge, hospital eller hjemmesygeplejerske.

Akutteamet dækker hele døgnet alle ugens dage.

Akutteamet ønsker et tæt samarbejde med hjemmesygeplejen i Viborg Kommune for at tilbyde den bedst mulige pleje og behandling af borgere i primær sektor.

Akutteamet ses som et supplement til en velfungerende hjemmepleje/-sygepleje, hvor kompetencer kontinuerligt udvikles og faglig sparring er i fokus.

Ring ved behov

Primærsygeplejerskerne er til en hver tid velkommen til at kontakte Akutteamet med spørgsmål eller behov for sparring. Hvis Akutteamet skal tage blodprøver, EKG, give intravenøst/subcutant væske eller medicin, skal dette være ordineret af en læge.

For at fremme patientsikkerheden skal ordinationer på væske og medicin altid foreligge FMK og evt. medcom.

Retningslinjer

Akutteamet har udarbejdet en række retningslinjer gældende for Viborg Kommune omkring:

 • Blodtransfusion
 • Afrusning
 • Rammedelegation for bedside analyser
 • IV antibiotika
 • Elastomeriske pumper
 • Veneblodprøver

Retningslinjerne findes i kommunens database.

Akutteamet ønsker et tæt samarbejde med hospitalerne for at tilbyde den bedst mulige observation, vurdering og behandling af borgere i primær sektor, samt sikre et sammenhængende patientforløb ved sektorovergange.

Der kan henvises nye borgere til Akutteamet hele døgnet. Nye henvendelser skal altid ske telefonisk. For at fremme patientsikkerheden skal ordinationer på væske og medicin altid foreligge elektronisk.

Varsling

Akutteamet er ikke underlagt varslingsregler, hvorfor opgaver til Akutteamet gerne varsles samme dag.

Akutteamet har ikke ressourcer til at varetage generelle plejeopgaver, og derfor skal borgere med behov for hjemmehjælp/-sygepleje meldes til visitationen efter gældende varslingsregler.

Udskrivelse til intravenøs behandling i eget hjem

Når borgere i Viborg Kommune udskrives til intravenøs væske- eller medicinbehandling, skal hospitalet sende væske/medicin samt remedier i henhold til gældende IV aftale.

Hvis patienten er på orlov fra hospitalet, skal hospitalet medsende både væske/medicin og alle remedier.

Den udskrivende læge er ansvarlig for at FMK (Fælles Medicinkort) er opdateret.

Rekvisition af blodprøver

Hvis der skal tages akutte blodprøver, skal Akutteamet have besked via telefonen. Blodprøverne rekvireres på Rekvisitionshotellet, og blodprøvesvarerne sendes elektronisk til rekvirerende læge/afdeling.

Planlagte blodprøver skal så vidt muligt bookes ved Hospitalsenhed Midts mobiltjeneste.

Akutteamet har desuden mulighed for at tage CRP, leukocyt differentialtælling, hæmoglobin og INR som kapillærprøver med øjeblikkeligt svar, som efter aftale ringes ind til afdelingen.

Akutteamet ønsker et tæt samarbejde med de praktiserende læger i Viborg Kommune for at tilbyde den bedst mulige observation, vurdering og behandling af borgere i primær sektor.

For at fremme patientsikkerheden skal ordinationer på medicin og intravenøs/subcutan væske altid oprettes i FMK (Fælles medicinkort).

Rekvisition af blodprøver

Hvis det vurderes, at der skal tages akutte blodprøver skal Akutteamet have telefonisk besked. Blodprøverne rekvireres på Webreq (hotel). Blodprøvesvarene sendes elektronisk fra afdeling "Blodprøver og biokemi" til rekvirerende læge.

Planlagte blodprøver skal så vidt muligt bookes ved Hospitalsenhed Midts mobiltjeneste.

Intravenøs/subcutan væske

Akutteamet har et depot af intravenøs væske bestående af:

 • Natriumklorid
 • Natriumklorid-Glukose
 • Glukose 5%
 • Kalium Natrium Glukose

Når der ordineres intravenøs væske, skal den ordinerende læge udfylde recept, så Akutteamets væskedepot har et konstant niveau. Borgeren bliver kun faktureret for det ordinerede antal (mellem 13 kr. og 25 kr. per liter).

Elektronisk recept udfyldes på følgende måde:

 • CPR oplysninger udfyldes som vanligt
 • Den pågældende væske findes i listen over præparater
 • I forsendelsesfeltet skal der stå "udlevering til Akutteamet"
 • Recepten sendes til Løve Apoteket i Viborg

Intravenøs/subcutan medicin og væske skal borgeren selv betale. Akutteamet medbringer remedier.

Blodtransfusion

En borger, der er kandidat til en blodtransfusion i hjemmet, skal henvises til hjemmetransfusion via sygehusvisitationen.

Tilbud om blodtransfusion i hjemmet henvender sig primært til kronisk syge patienter, for hvem det at komme til hospitalet vil være indgribende/svært overkommeligt.

Akutteamet tilbyder blodtransfusion primært tirsdag og torsdag.

Inklusions kriterier:

 • Tidligere blodtransfusion uden komplikationer
 • Indikation for blodtransfusion stillet af læge

Eksklusions kriterier:

 • Kendt hjertesvigt
 • Cerebralt påvirkede (ikke i stand til at kommunikere symptomer)
 • Inficerede
 • Cirkulatorisk eller respiratorisk ustabile

Viborg Kommune var en af de første kommuner i Danmark, der etablerede et Akutteam.

Akutteamet i Viborg Kommune blev etableret i februar 2011. Teamet dækker hele døgnet alle ugens dage.

Der er på nuværende tidspunkt ansat 12 sygeplejersker.

Videndeling

Akutteamet i Viborg Kommune deltager i Region Midtjyllands ERFA for akutteams med henblik på videndeling og erfaringsudveksling.

Yderligere information

Har du spørgsmål eller lignende kan du kontakte Bente Sesine Høi Christensen: bechr@viborg.dk, leder af Rehabiliteringscenter og Akutteamet.