You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klippekort til ekstra hjemmehjælp

Klippekortet er til de svageste af de borgere, der i forvejen modtager hjemmehjælp. Klippekortet giver en times ekstra hjælp om ugen, ud over den faste hjælp og støtte i hjemmet, og borgerne bestemmer selv, hvad tiden bruges til.

Med klippekortet har du mulighed for at få en times ekstra hjælp om ugen. Du bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til, og hvornår hjælpen skal udføres.

Idéen med klippekortet er at give dig mere frihed til at fortsætte med at gøre de ting, der betyder noget for dig.

Hjælp efter klippekortordningen tildeles på baggrund af en konkret individuel vurdering. Visitation Sundhed og Omsorg tager udgangspunkt i din grad af nedsat funktionsevne og dit behov for pleje og omsorg.

Der laves en vurdering af muligheden for, om du kan opnå en betydelig bedre livskvalitet ved hjælp af ordningen.

Hvis du er tildelt hjælp efter klippekortordningen, vil du blive kontaktet af Visitation Sundhed og Omsorg eller din hjemmehjælper. 

Tildelingen af hjælp er 1 time om ugen, og det betegner vi som et klip. Det første klip bruger vi på i fællesskab at snakke om, hvilken form for hjælp du er interesseret i.

Du kan samle klip sammen, hvis du vælger en aktivitet, hvor du har brug for hjælp i flere timer, eller hvor der er brug for 2 hjælpere.

Du skal bestille hjælpen mindst en uge før, du skal bruge den.

Du og din hjemmehjælper planlægger de aktiviteter, du ønsker. Aktiviteterne kan være både i og udenfor hjemmet.

Hjemmeplejen er som udgangspunkt åben over for dine forslag, dog skal aktiviteterne overholde gældende arbejdsmiljøregler og kan ikke være hjælp ud over det, en medarbejder fra hjemmeplejen kan hjælpe med.

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

87 87 61 00
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.