You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ledsageordning

Viborg Kommune tilbyder ledsageordninger til flere forskellige borgergrupper. Fælles for vores tilbud er, at de er en del af bestræbelserne på at undgå, at nogle borgere er isolerede i deres hjem.

Gennem ledsageordningerne ønsker vi at styrke borgernes selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Der kan bevilges op 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, hvis borgeren pga. betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet.

Der kan tilbydes ledsagelse med op 15 timer om måneden under betingelse af, at borgeren selv kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Derudover skal borgeren skulle kunne give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter samt være bevidst om indholdet i aktiviteten. Borgeren bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension, hvis ordningen er bevilget før folkepensionsalderen.

Der visiteres til ledsagelse for borgere før folkepensionsalderen gennem Socialafdelingen.

Til dig der er ledsager

Indberetningsliste - BPA-ordningen § 96 (xls)
Indberetningsliste - Ledsager § 97 (xls)
Indberetningsliste - Handicaphjælper §§ 84, 85 og 98 (xls)
Generel information til nye ledsagere (pdf)
Forsikringsforhold ved kørsel med borgere i egen bil (pdf)

Med midler fra værdighedsmilliarden er der i Viborg Kommune etableret en midlertidig ordning til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne. 

Tilbuddet kan benyttes af borgere, der er visiteret til ordningen. Visiteringen sker gennem Visitation Sundhed og Omsorg.

Er du visiteret til ordningen, har du 8 timers ledsagelse om måneden. Ordningen kan bruges til aktiviteter uden for hjemmet som f.eks. ledsagelse til sociale eller kulturelle aktiviteter.

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

87 87 61 00
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.

Kontakt

Socialafdelingen

30 30 34 28
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Mandag - onsdag

08.00 - 15.30

Torsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 13.30

Sagsbehandlerne træffes bedst

Mandag - fredag

08.30 - 09.30