You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Leverandør af hjælp

Er du tildelt praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice, har du mulighed for frit at vælge mellem det kommunale tilbud eller en privat leverandør til at udføre opgaven.

Har Visitation Sundhed og Omsorg tildelt dig praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice, har du mulighed for at vælge, om du vil benytte det kommunale tilbud eller en privat leverandør. Visitation Sundhed og Omsorg informerer dig om de muligheder, du har. 

De leverandører, du kan vælge imellem, er forpligtet til at følge det serviceniveau, Byrådet har vedtaget. Serviceniveauet fremgår af de aktuelle kvalitetsstandarder.

Du har også mulighed for at vælge en person til at udføre den tildelte hjælp. Den udpegede person skal godkendes af visitation Sundhed og Omsorg, som ansætter pågældende i det antal timer, der svarer til din tildelte hjælp.

Kontakt

Visitation Sundhed og Omsorg - Pleje, praktisk hjælp og boliger

87 87 61 00
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Træffes bedst tid

08.00 - 12.00

Efter kl. 12.00 viderestilles opkaldet til Visitationens hovednummer.