You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skriversvej

Skriversvej er et aktivitets- og samværstilbud beliggende i Viborg for voksne med udviklingshæmning med fokus på mennesket i centrum.

Om Skriversvej

Aktivitetstilbuddet Skriversvej er beliggende i den østlige del af Viborg. På Skriversvej er der 60 pladser til borgere med forskellige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der er visiteret til samværs- og aktivitetstilbud som enten en hel- eller deltidsplads. 

Skriversvejs fokus

Vi har et stort fokus på vigtigheden af struktur, genkendelighed og forudsigelighed. Aktiviteterne på Skriversvej er gruppebaserede, men med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov. 

Vi vægter et godt samarbejde med pårørende, botilbud og bostøtte for at skabe en så meningsfuld og sammenhængende hverdag for borgeren som muligt.

Aktiviteter

På Skriversvej tilbydes mange forskellige indendørs og udendørs aktiviteter, som f.eks.: 

  • Holde rastepladser fri for affald efter aftale med naturstyrelsen
  • Arbejde med træ, hvor vi henter, fælder, kløver og sælger træet
  • Holde selv have, hvor græsset skal slåes og ukrudt fjernes
  • Pakke lejetøj for Dan Toy
  • Passe dyr
  • Gå- og cykelture, handileg, bowling, spinning mv. 
  • Lave kreative ting som f.eks. maler, tegner, perler mv.
  • Sansestimulation, i form af musik, sang, dans, snozel, dufte til blomsterne i dufthaven mm.

Formålet med borger- og pårørenderådene er at give mulighed for at repræsentere borgernes interesser og at styrke det generelle samarbejde i forhold til tilbuddene på handicapområdet. Det kan eksempelvis ske ved, at rådene medvirker til at tilrettelægge aktiviteter og samvær på de enkelte tilbud. 

Her finder du de seneste referater fra borger- og pårørenderådet.

Den Sundhedsfaglige Indsats

Animationsfilm om Den Sundhedsfaglige Indsats i Viborg Kommune.

Kontakt

Aktivitetshuset Skriversvej

87 87 73 15
Skriversvej 8
8800 Viborg

Afdelingsleder Linda Nørgaard

24 85 55 23

ln5@viborg.dk