You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Job og uddannelse for dig med handicap

Har du nedsat funktionsevne og har du svært ved at fastholde beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, kan du være i målgruppen til en række uddannelsestilbud eller beskyttet beskæftigelse.

Uddannelsestilbud

Der er forskellige muligheder for at modtage uddannelse; enten med støtte på uddannelsesstedet, som en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse eller specialundervisning.

Beskyttet beskæftigelse

Personer under 65 år som på grund af handicap eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, har mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet gennem tilbuddet om beskyttet beskæftigelse via Jobigen.

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Forhør dig hos studievejlederen på din nuværende eller fremtidige uddannelse om støttemulighederne. 

STU er en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Uddannelsen er for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. 

For at komme i gang med en STU-uddannelse, skal du henvende dig til din uddannelsesvejleder i Viborg Kommunes Uddannelsesvejledning. Det er din uddannelsesvejleder, der kan indstille dig til en STU-uddannelse. 

Læs mere om uddannelsen på STU Viborgs hjemmeside.

Har du et handicap, er der på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) mulighed for at lære nye teknikker og afprøve hjælpemidler med henblik på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af dit handicap.

Kompenserende specialundervisning kan være relevant for dig med en sindslidelse, sent erhvervet hjerneskade, svære indlæringsvanskeligheder, talevanskeligheder, hørevanskeligheder, synsvanskeligheder, motoriske vanskeligheder eller ordblindhed.

Indtil du fylder 30 år, kan du rådføre dig om de forskellige muligheder for uddannelse med din uddannelsesvejleder i Viborg Kommunes Uddannelsesvejledning.

Læs om forskellige uddannelser på ug.dk.

Kontakt

Socialafdelingen

30 30 34 28
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Mandag - onsdag

08.00 - 15.30

Torsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 13.30

Sagsbehandlerne træffes bedst

Mandag - fredag

08.30 - 09.30