You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Job og uddannelse for psykisk sårbare voksne

Er du psykisk sårbar og har svært ved at fastholde beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, kan du være i målgruppen til en række uddannelsestilbud eller beskyttet beskæftigelse.

Undervisnings- og uddannelsestilbud

Recoveryskolen, der er en del af Center for Mestring, kan du deltage i: 

  • Mestringskurser, der henvender sig til både dig og dine pårørende. Målet er, at kursisterne sammen udvikler og tilegner sig mestringsstrategier, der kan gøre hverdagslivet lettere.
  • Peer-undervisning, for borgere med psykisk sygdom eller sårbarhed, pårørende, fagprofessionelle eller andre med interesse for at deltage. Målet med denne kursusform er i særlig grad at øge fokus på recovery og afstigmatisering. 
  • Specialundervisning i traditionelle skolefag
  • Peer-uddannelse, for dig med egne erfaringer med psykisk sygdom, med henblik på at lære at omsætte egne erfaringer til en kompetence i at yde støtte til andre. Uddannelsen er baseret på 13 ugers teoretisk uddannelse og 13 ugers praktikperiode, hvor du skal afprøve og øve dine kompetencer i praksis.  

Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom, så det enkelte menneske kan skabe sig en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse.

Socialpædagogisk Støtte

Har du en permanent psykisk lidelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Forhør dig hos studievejlederen på din nuværende eller fremtidige uddannelse om støttemulighederne. 

Beskyttet beskæftigelse

Personer under 65 år som på grund af psykisk sygdom eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, har mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet gennem tilbuddet om beskyttet beskæftigelse via Jobigen.

Kontakt

Socialafdelingen

30 30 34 28
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Telefontid

Mandag - onsdag

08.00 - 15.30

Torsdag

08.00 - 17.00

Fredag

08.00 - 13.30

Sagsbehandlerne træffes bedst

Mandag - fredag

08.30 - 09.30