You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Botilbuddet Grundtvigsvej

Grundtvigsvej er et ikke-døgndækket botilbud beliggende i Viborg for borgere over 18 år med psykiske og sociale problemstillinger.

INDHOLD

Om Grundtvigsvej

Botilbuddet Grundtvigsvej er beliggende i den nordlige del af Viborg i Digterparken tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder.

Antal pladser

Botilbuddet består af 16 lejligheder fordelt på 2 etager samt en fælleslejlighed der giver mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere. 

Grundtvigsvejs fokus

På Grundtvigsvej fokuserer vi på, at borgerne udvikler sig og udnytter egne evner og kompetencer maksimalt. Det gør vi ved, at vi målrettet støtter borgerne i selv at tage ansvar og ejerskab for eget liv.

Støtte i dagligdagen

På Grundtvigsvej tilbyder vi psykosocial rehabiliterende indsatser, således borgernes individuelle recoveryproces understøttes.

Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Vi samarbejder om, at du bliver i stand til at leve det liv, du ønsker - alt efter dine specifikke udfordringer i livet. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde støtte til:

  • Struktur på dagligdagen
  • Praktiske dagligdags gøremål
  • Socialt samvær
  • Vedligeholde/skabe netværk/sociale relationer
  • Fritidsaktiviteter

Den Sundhedsfaglige Indsats

På socialområdets botilbud arbejder man desuden med de sundhedsfaglige indsatser. Disse indsatser omfatter både det daglige arbejde med de 12 sundhedsfaglige problemområder (som man kan se mere om i filmen nedenfor) og den årlige sundhedssamtale, som alle beboere på socialområdets botilbud bliver tilbudt. Sundhedssamtalen er frivillig og foregår på borgerens præmisser. Samtalen er borgerens rum til selv at sætte ord på sin sundhed - både fysisk, socialt og psykisk.

Animationsfilm om Den Sundhedsfaglige Indsats i Viborg Kommune.

Kontakt

Botilbuddet Grundtvigsvej

25 76 99 32
N.F.S. Grundtvigsvej 15
8800 Viborg

Telefontid alle dage

08.00 - 18.00

25 76 99 32

18.00 - 22.00

25 79 75 62

Afdelingsleder Mette Frølund

93 59 80 67

mk5@viborg.dk