You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Corona: Råd og vejledning til foreninger

Bliv opdateret på de seneste restriktioner for idræts- og foreningslivet i Viborg Kommune.

INDHOLD
Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret form. Indendørs idræt er fortsat lukket ned.
– Opdateret den 31. marts 2021

Restriktioner for idræts- og foreningslivet

De seneste lempelser gør, at der nu kan dyrkes idræt og foreningsaktivitet for op til 50 personer i organiseret form. Vær opmærksom på, at der fortsat er store begrænsninger og indendørs idrætsfaciliteter fortsat er lukket.

Maksimalt 50 personer

Der må samles op til 50 personer i forbindelse med udendørsaktiviteter. Muligheden for at være op til 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteten, herunder udøvere, trænere, dommere mv. Det gælder dermed ikke tilskuere.

Idræt: Flere hold på samme anlæg eller bane

Som det har været tidligere, må man gerne arrangere træning for flere grupper på det samme idrætsanlæg samtidig. Man skal blot sikre sig, at hver gruppe er på max 50 personer inkl. træner. Man skal overholde reglerne om, at der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – som er mindst 2 meters afstand. Man skal tydeligt afgrænse den ene træningszone fra den anden. Her kan man anvende kegler, toppe, snore, kridt - bare der er en tydelig markering.

Særligt for børneidræt

Hvis det er udendørs idrætsaktiviteter for børn, så skal der altid være en træner eller anden ansvarlig til stede. Husk at træner og/eller øvrige voksne også tæller med i det samlede antal på max 50 personer.

Særligt for trænere

Man kan altså godt have flere grupper på et anlæg samtidigt, men de kan ikke dele træner. En træner må kun stå for aktiviteter for sin egen gruppe på i alt 50 personer. Hvis flere grupper er til stede på samme tid, må en instruktør eller træner derfor kun have ansvaret for aktiviteterne i én af grupperne.

Flyt indendørsidrætten ud

Såfremt det er muligt kan man rykke den indendørs træning udendørs. Alle kan afvikle træning udendørs, så længe det foregår i grupper på op til 50 personer inkl. træner.

Generelle retningslinjer

Husk de generelle retningslinjer: 

  • God håndhygiejne
  • Aftørring af kontaktflader
  • Overholdelse af afstandskravene
  • Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, skal aktiviteterne tilrettelægges derefter.

Kontakt

Idræt og Folkeoplysning

Prinsens Alle 5, 8800 Viborg