You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Genåbning i Viborg Kommune

Se Viborg Kommunes tiltag i forbindelse med myndighedernes genåbningsplan og fortsatte restriktioner for at minimere udbredelsen af Covid-19.

Status den 11. juni 2021

Landsdækkende genåbning

Efter politisk aftale den 10. juni 2021, kan samfundet nu åbnes yderligere. Aftalen betyder bl.a., at krav om at bære mundbind eller visir udfases fra den 14. juni på alle områder, undtagen for stående passagerer i den kollektive transport.

Fra 14. juni normaliseres hverdagen på skoler, ungdomsskoler og videregående uddannelser.

Vi beholder coronapasset, men det skal vises færre steder. F.eks. er der ikke længere krav om coronapas på bibliotekerne og til fritids- og foreningsaktiviteter (ekskl. idræt).   

Se mere information om genåbningsaftale på coronasmitte.dk.

I genåbningsfasen kan der fortsat løbende ske ændringer i planen samt indføres lokale lempelser eller restriktioner i dele af landet. Følg med på coronasmitte.dk’s sider om:


Genåbning i Viborg Kommune

Stort set alle medarbejdere i Viborg Kommune arbejder som normalt med de regler og anbefalinger vedr. afstand, hygiejne, test og coronapas, der er på de forskellige områder. 

Fra 14. juni er rådhuset igen fuldt åben for besøg for fysiske besøg og samtaler.

Borgere, virksomheder og andre, der ønsker det, kan selvfølgelig fortsat aftale virtuelle møder. Det gælder også alle kommunens øvrige institutioner og bygninger – med mindre andet er angivet neden for.

Neden for kan du se, hvilke opgaver og servicefunktioner, der fortsat udføres lidt anderledes, end normalt.

 

Social, Sundhed og Omsorg

 • Al aktivitet på social-, sundheds- og omsorgsområderne opretholdes som udgangspunkt med de restriktioner, der gælder vedr. afstand, hygiejne, brug af værnemidler og besøg.
 • Aktiviteter, som involverer frivillige, pårørende og besøgsvenner gennemføres under hensyntagen til gældende restriktioner og anbefalinger.
 • På plejecentrenes caféer skal borgere, som ikke bor på plejecentret, medbringe et gyldigt coronapas.

 

Kultur og idræt

Kultur

 • Indtil 1. august er der fortsat krav om coronapas på museer, spillesteder, m.v.

Læs mere om den gradvise udfasning af coronapas i kulturlivet samt retningslinjer for større forsamlinger i Aftale om udfasning af restriktioner af 11. juni.

Idræt

 • Krav om coronapas ved indendørs idræt gælder indtil 1. august.
 • Fra fredag den 11. juni hæves forsamlingsforbuddet til hhv. 100 indendørs og 500 udendørs idræt.
 • Den 1. juli hæves det indendørs forsamlingsforbud til 250 personer.

Læs mere om, hvor du skal bruge coronapas, og hvad der gælder som gyldigt coronapas på coronasmitte.dk

 

Beskæftigelsesområdet

 • Ydelseskontoret og Jobcenter Viborg er åben for fysisk fremmøde
 • Samtaler gennemføres ved fysisk fremmøde eller virtuelt/telefonisk. Dette aftales med sagsbehandler
 • Alle beskæftigelsestilbud er genoptaget med fysisk fremmøde under hensyntagen til gældende restriktioner fra sundhedsmyndighederne
 • Beskyttet beskæftigelsestilbud (Trepas, Nørremarksvej og Hald Ege Miniregnskov) holdes åbent for drift, men er ikke åbent for gæster.

 

Rådhuset

 • Rådhuset er åbent for borgeradgang og fysiske møder.
 • Borgere og virksomheder, der ønsker det, kan aftale virtuelle møder.

Læs mere på coronasmitte.dk