You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Information on Covid-19 in other languages

Please find links to information on Coronavirus from the Danish authorities.

Udklip fra plakaten Good Advice - Good Habits / Sundhedsstyrelsen 10.09.21
Illustration: Sundhedsstyrelsen

Find flest svar på coronasmitte.dk / Find most answers on coronasmitte.dk

DAN: Du finder svar på de fleste spørgsmål om Covid-19/coronavirus på de danske myndigheders fælles hjemmeside - coronasmitte.dk - og de engelske coronasmitte.dk/en,

ENG: You will find answers to most of your questions about Covid-19 on the Danish authorities joint website coronasmitte.dk and the subsite in English coronasmitte.dk/en 

Information om test til turister / Information on testing of foreign tourists

DAN: Test for coronavirus er gratis i Danmark. Få mere information om test af udenlandske turister i Region Midtjylland og Viborg på covidtravelrules.dk og corona.rm.dk

ENG: Testing is free of charge in Denmark. Find more information on testing and test sites in Central Denmark Region and Viborg on covidtravelrules.dk and corona.rm.dk

Information fra Sundhedsstyrelsen / Information from The Danish Health Authority

DAN: Opdaterede retningslinjer og information på engelsk og andre sprog om Covid19/Coronavirus kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Her finder du bl.a. generel information om vaccination samt en side med plakater, foldere mv. om vaccination på flere sprog.

Alle Covid-19-publikationer på andre sprog, kan søges frem på siden "Publications".

ENG: Find updated guidance and information in English and other languages on Covid19/Coronavirus at The Danish Health Authority's website.

Among other things the site offers general information about vaccination as well as a page with posters, pamphlets etc about vaccination in several languages.

All publications on Covid-19 can be sought out on the page 'Publications'. 

Gode råd på forskellige sprog / Good advice in several languages

DAN: Generel information om retningslinjer, forebyggelse m.v

ENG: Find general information on guidelines, prevention etc in multiple languages


DAN:
Plakater med gode råd fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19 på forskellige sprog.

ENG: Posters with good advice from the Danish Health Authorities on how to protect yourself against coronavirus/COVID-19 in various languages. 

Kontakt myndighederne / Contact the authorities

DAN: Fandt du ikke svar på dine spørgsmål på coronasmitte.dk nogle af de andre hjemmesider oven for, kan du ringe til myndighedernes fælles hotline:

Tlf. (+45) 70 20 02 33
Åbningstider: Hverdage fra kl. 07.00 til 20.00

Du kan også finde telefonnumre til corona-hotlines på arabisk, engelsk, bosnisk, urdu polsk og kurdisk på: coronadenmark.dk


ENG:
If you did not find answers to your questions on coronasmitte.dk or any of the other websites above please call the authorities' joint hotline:

Telephone: (+45) 70 20 02 33
Opening hours: Weekdays from 07.00 (7 a.m.) to 20.00 (8 p.m.)

Pleas also find phone numbers for hotlines in Arabic, English, Bosnian, Urdu, Polish and Kurdish at: coronadenmark.dk

Oprettet: 25.03.20 / Redigeret 09.12.21