You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Information on Covid-19 in other languages

Please find links to information on Coronavirus from the Danish authorities.

INDHOLD

Har du behov for information om Covid-19 på andre sprog end dansk / Are you in need of information on Covid-19 in other languages than Danish

DAN: Har du selv, eller en du kender, brug for information om coronavirus på andre sprog end dansk? Så kan du finde og give hjælp ved at klikke på link til de til forskellige sider med oversættelser neden for. 

ENG: Are you - or someone you know - in need of information on coronavirus in other languages than Danish? If so - you may find and provide help by clicking on the links to various websites with translated materials below.

Coronavirus/Covid-19 in Denmark

DAN: På myndighedernes overordnede website - coronasmitte.dk - finder du undersiden coronasmitte.dk/en, som indeholder nyheder samt aktuelle informationer, anbefalinger og regler på engelsk .

ENG: On the Danish authorities general website - coronasmitte.dk - you will find the subsite coronasmitte.dk/en with news and current information, rules and regulations in English.

Information fra Sundhedsstyrelsen / Information from The Danish Health Authority

DAN: Opdaterede retningslinjer og information på engelsk og andre sprog om Covid19/Coronavirus kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

ENG: Find updated guidance and information in English and other languages on Covid19/Coronavirus at The Danish Health Authority's website.

Information på flere andre sprog end engelsk / Information in other languages than English

DAN: Generel information om retningslinjer, forebyggelse m.v. 

ENG: Find general information on guidelines, prevention etc in multiple languages. 

Hotline på 12 sprog / Hotline in 12 languages

DAN: Har du spørgsmål om Corona/Covid 19? Ring til Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælps fælles hotline på 12 forskellige sprog: Arabisk, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, farsi, kurdisk, polsk, rumænsk, somalisk, tigrinya, tyrkisk og urdu. 

Hotlinen er åben alle dage fra kl. 17-19.

Find mere information, telefonnumre og chatfunktion på coronadenmark.dk  

ENG: Are you looking for answers for questions about Corona/Covid 19? Please call the joint hotline of The Danish Health Authorities and Danish Refugee Council which is available in 12 different languages:  Arabic, Bosnian/Serbo Croatic, English, French, Farsi, Kurdish, Polish, Romanian, Somali, Tigrinya, Turkish and Urdu.

The hotline is open every day 5 - 7 PM.

Please find more information, phone numbers and chat function on coronadenmark.dk

Oversatte materialer fra Udlændinge og Integrationsministeriet / Translated materials from the Danish Ministery of Immigration and Integration

DAN: Gode råd, film, pjecer mv. på arabisk, farsi, dari, polsk, tyrisk, urdu, kurdisk, somali og tigrinya. Se oversatte materialer fra Udlændinge og Integrationsministeriet

ENG: Good advice, film, folders etc. in Arabic, Farsu, Dari, Polish, Turkish, Urdu, Kurdish, Somal and Tigrinya. See all translated materials from the Danish Ministery of Immigration and Integration.

Film om coronavirus – på flere sprog / Film about coronavirus - in several languages

DAN: Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet en kort film, der forklarer, hvordan Covid-19 smitter, og hvorfor det er vigtigt at holde sig løbende opdateret via de danske myndigheder.

ENG: The Danish Agency for International Recruitment and Integration has made a short film that explains how Covid-19 is contagious and why it is important to stay continuously updated via the Danish authorities.

DAN/ENG: Filmen kan ses på følgende sprog / The film can be viewed in the following languages:

Gode råd på 16 sprog / Good advice in 16 language

DAN: Plakater med gode råd fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan man beskytter sig mod coronavirus/COVID-19, på dansk, arabisk, engelsk, farsi, færøsk, grønlandsk, kurdisk, polsk, somali, tigrinya, tyrkisk og urdu. Find de gode råd her.

ENG: Posters with good advice from the Danish Health Authorities on how to protect yourself against coronavirus/COVID-19 in Danish, Arabic, English, Farsi, Faroese, Greenland, Kurdish, Polish, Somali, Tigrinya, Turkish and Urdu. Find good advice in 16 languages

Oversættelser via nettet / Online translations

DAN: Vær også opmærksom på muligheden for hjælp via internettet, f.eks. gennem Google Translate.

ENG: Please also be aware of the possibility of translations via the Internet - for example on Google Translate.

 

Oprettet: 25.03.20 / Redigeret 10.02.21