You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Spørgsmål og svar om Covid-19 på Børn og Unge-området

Her på siden finder du svar på spørgsmål relateret til corona/Covid-19 i dagtilbud og skoler samt familie- og rådgivningsområdet.

Barn med symptomer på Covid-19 må ikke komme i dagtilbud eller skole. Barnet bør isoleres, og du opfordres til at kontakte lægen.

Mest almindelige symptomer på Covid-19 er:

 • Tør hoste
 • Feber
 • Tab af smag- og lugtesans
 • Træthed
 • Ondt i halsen
 • Vejrtrækningsbesvær

Se Sundhedsstyrelsens pjece: Vigtigt at vide, når du har symptomer på Covid-19

Se også den simple guide til, hvad du skal gøre, hvis dit barn har symptomer på Covid-19 eller har været i nær kontakt med en smittet (linker til Sundhedsstyrelsens hjemmeside). 

Når skolen/dagtilbuddet modtager en meddelelse om, at et barn eller medarbejder er testet positiv for Covid-19 med en PCR-test, går arbejdet med at opspore de øvrige kontakter i gang. Du bliver kontaktet, hvis dit barn vurderes at være øvrig kontakt til en smittet med Covid-19.

Læs pjecen: "Til dig der er ’øvrig kontakt’ til en person, der er testet positiv for ny coronavirus" på Sundhedsstyrelsen hjemmeside

Se Sundhedsstyrelsens flowchart: Er du nær kontakt eller øvrig kontakt?

Flowcharts til vurdering af, om du kan være nær kontakt eller øvrig kontakt til en smittet person.

Nære kontakter som hverken har fået 3. stik eller været smittet inden for de
seneste 12 uger

 • Bør straks gå i selvisolation.

 • Nære kontakter, som ikke har tæt kontakt til den smittede person (dvs. personen er isoleret fra resten af husstanden eller kan holde god afstand til den øvrige husstand), anbefales PCR-test på 4.- og 6.- dagen (6. dags testen kan evt. være en hurtigtest, hvis PCR-test kapaciteten er udfordret) efter sidste kontakt til den smittede person. Selvisolationen kan ophæves efter negativt svar på testen fra 4.dagen.

 • Nære kontakter, som ikke kan holde afstand til den smittede person (fx en forælder som passer et smittet barn), anbefales en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test igen 48 timer efter den smittede person ikke længere har symptomer. Hvis den smittede ikke har symptomer anbefales, ud over hurtigtesten hurtigst muligt, en PCR-test 7 dage efter den positive test blev taget. Selvisolationen kan ophæves efter svar på den sidste test.

 • Ved positivt svar på test fastholdes selvisolationen indtil 48 timer efter symptomfrihed.
  Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du på det tidspunkt har været feberfri i 48 timer [uden febernedsættende medicin, fx paracetamol], føler du har det betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags-  og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed mv.
  I tilfælde af ingen symptomer kan selvisolationen ophæves 7 dage efter den positive test blev taget. 

Øvrig kontakter omfatter de personer, som har været tæt på den smittede i smitteperioden, fx klassekammerater i stamklassen eller børn i børnegruppen.

 • Øvrige kontakter behøver ikke at gå i selvisolation, men anbefales at få taget
  en hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og en hurtigtest (evt. selvtest) igen
  på 4.- dagen efter sidste kontakt til den smittede person. Er man blevet øvrig
  kontakt via Smitte│stop appen, anbefales man kun én hurtigtest (evt. selvtest)
  hurtigst muligt.

 • Hvis man som øvrig kontakt udvikler symptomer eller tester positivt på en test,
  skal man straks gå i selvisolation og få taget en PCR-test hurtigst muligt. Hvis den opfølgende PCR-test er negativ kan selvisolationen ophæves.

Øvrige kontakter som har været tidligere smittede inden for de seneste 12 uger

 • Behøver ikke at gå i selvisolation og anbefales heller ikke test. Dette skyldes,
  at testen i denne periode kan være positiv pga. inaktiv virus.

 • Hvis man som øvrig kontakt og tidligere smittet udvikler symptomer på covid19 anbefales dog straks selvisolation og PCR- test.

Barnet skal blive hjemme og I skal orientere dagtilbuddet eller skolen. 

Se Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er testet positiv for Covid-19 (23. december 2021)

 • Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.
 • Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du på det tidspunkt har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol)., føler du har det betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed m.v.
 • Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

Børn, som bliver nære kontakter og som ikke testes, kan ophæve selvisolationen 7 dage efter sidste kontakt til den smittede person. Hvis barnet ikke er isoleret fra den smittede person i hjemmet, holdes barnet hjemme til 48 timer efter, den smittede ikke længere har symptomer (eller 7 dage efter den positive test, hvis den smittede ikke har symptomer). Får barnet symptomer på covid-19 holdes barnet hjemme til 48 timer efter symptomfrihed.

Hvis du er testet positiv for Covid-19 inden for de seneste 12 uger og er nær kontakt eller øvrig kontakt til en smittet med coronavirus, skal du som udgangspunkt ikke testes. Det skyldes, at testen kan være falsk positiv på grund af inaktiv virus. 

Udvikler du symptomer på covid-19, anbefales du dog straks at gå i selvisolation og få en PCR-test.

Der skal gå 12 uger, da en test kan være falsk positiv på grund af inaktiv virus.

Får dit barn i perioden symptomer, skal det have en PCR-test. 

Alle elever i grundskolerne i Viborg Kommune får udleveret selvtest svarende til 2 test om ugen.

Tests gennemført med selvtest registreres ikke og giver derfor ikke coronapas.

Har du spørgsmål om selvtest, kan du kontakte dit barns skole.

Hvis dit barns selvtest derhjemme er positiv, skal dit barn blive hjemme fra skole. 

Kontakt Coronaopsporingen på 32 32 05 11 og orientér om den positive test. Coronaopsporingen kan hjælpe med at henvise til PCR-test, som skal foretages hurtigst muligt. 

Kontakt herefter dit barns skole og orientér om den positive test. 

Der gælder de samme regler for børn og elever i forhold til rejser som for alle øvrige rejsende. Anbefalinger beskrives nærmere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på coronasmitte.dk.

Kontakt

Sundhedsplejens Covid-hotline

87 87 77 22

Du kan som leder i et privat dagtilbud, privatskole, friskole eller efterskole kontakte Sundhedsplejens COVID-hotline. 

 

Hverdage

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.30

Torsdag: 8.00 - 17.00

Fredag: 8.00 - 13.30

 

Weekend

Lukket

 

 

Coronaopsporingen

32 32 05 11 

Hvis du er testet positiv for ny coronavirus eller nær kontakt til en smittet, skal du ringe til Coronaopsporing.

Har du generelle spørgsmål om ny coronavirus, kan du kontakte Myndighedernes fælles hotline på tlf.: 70 20 02 33.