You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Status på vaccination mod Covid-19

Vaccinationen mod Covid-19 er godt i gang i Viborg Kommune. Her kan du se seneste nyt.

Status den 13. januar 2021:

Ca. 1.450 borgere og medarbejdere i Viborg Kommune fik det første stik med vaccine mod Covid-19 i uge 1. Borgere på pleje- og omsorgscentre, borgere på 65 år og derover, som både får personlig pleje og praktisk hjælp samt medarbejdere på pleje- og omsorgscentre blev vaccineret.

Vaccination på Viborg kommunes pleje- og omsorgscentre

Den 5. og den 7. januar blev i alt 716 beboere på Viborg Kommunes pleje- og omsorgscentre vaccineret mod Covid-19. Det svarer ca. til 95 procent af de beboere, der havde ønsket en vaccination. Her fik de det første stik af Viborg Kommunes plejehjemslæger.

Der skal to vaccinationer til for at beskytte effektivt mod Covid-19, og der skal gå tre til fire uger mellem de to vaccinationsstik. Det betyder, at Viborg Kommunes plejecentre er klar til det sidste stik i starten af februar måned.

De beboere, som på grund af sygdom, ikke kunne få det første stik i den første runde, bliver tilbudt en vaccine, så snart det er muligt. Hvis der er nogle beboere, der har fortrudt, at de ikke fik vaccinen, kan de få den i en opsamlingsrunde. I forhold til det antal, der har ønsket en vaccine, mangler der kun at blive vaccineret ca. 50 beboere.

Der blev også vaccineret medarbejdere på plejecentrene. 63 procent af personalet blev vaccineret. Resten af personalet tilbydes en vaccine i vaccinationscenter i løbet af de næste uger.

Borgere på 65 år og derover, som både får personlig pleje og praktisk hjælp

Den 6. januar blev de første borgere på 65 år og derover, som både får personlig pleje og praktisk hjælp, vaccineret på vaccinationscenteret i Viborg. I alt blev 53 borgere blev vaccineret den første dag. Sidenhen er yderligere ca. 250 borgere fra Viborg Kommune blevet vaccineret på vaccinationscenteret i Viborg. En lille andel af medarbejderne blev også vaccineret i løbet af uge 1 i vaccinationscenteret.

Den 13. januar kommer en ny leverance af vacciner, og arbejdet med at vaccinere borgere, der er 65 år og derover, og som får både personlig pleje og praktisk hjælp, fortsætter. Målgruppen er på ca. 900 borgere.

De borgere, der ikke selv kan transportere sig, får hjælp af Viborg Kommune til kørsel og til at komme helt frem til vaccinationscenteret.

De borgere, som ikke kan klare en siddende transport eller en tur til vaccinationscenteret, kan ikke få en vaccine i denne runde. Der vil komme et tilbud på et senere tidspunkt til disse borgere. Vaccinen kan ikke på nuværende tidspunkt transporteres mellem de enkelte borgeres hjem, det er den for sårbar til. Region Midtjylland arbejder på en plan for, hvorledes alle målgrupper kan blive vaccineret.

Udover borgere på 65 år og derover, som får både personlig pleje og praktisk hjælp, vaccineres plejepersonalet på plejecentrene over de næste uger. Derudover vaccineres udpeget personale fra regionen og særligt sårbare patienter.

Kommende målgrupper

Der arbejdes i disse dage med planlægning af vaccination af det andet stik til alle de borgere, der har fået det første stik. Dernæst på opsamlingsrunder på pleje- og omsorgscentre.

Nye målgrupper medtages i det omfang, de første målgrupper bliver færdigvaccineret. Det er Sundhedsstyrelsen, der definerer de målgrupper, der åbnes op for. Aktuelt arbejdes der med 12 målgrupper.
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Praktisk information om vaccination

Region Midtjyllands hjemmeside kan du få informationer om vaccination mod Covid-19 og regionens vaccinationscentre.

Plan for vaccination

Ældre borgere og plejepersonale først

I første omgang bliver vaccinen tilbudt til plejehjemsbeboere og sundheds- og plejepersonale. De borgere, der først bliver tilbudt en vaccine mod Covid-19 er:

  • Beboere og personale på plejecentre
  • Borgere fra 65 år og over, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje
  • Personale i sundheds- og ældresektoren

Øvrige borgere

I takt med at vi får leveret flere vacciner i løbet af 2021, vil flere borgere blive tilbudt vaccination mod COVID-19.

Du får besked via borger.dk og e-Boks fra Sundhedsstyrelsen, når det bliver din tur til at blive vaccineret. Hvis du er fritaget for digital post, får du et brev med posten.

Vaccinationscenter

I Viborg Kommune har Region Midtjylland oprettet et vaccinationscenter samme sted som det nuværende testcenter, nemlig ved den tidligere Viborg Handelsskole på adressen:

  • Vaccinationscenter Viborg, Vinkelvej 20, 8800 Viborg.

Fakta om vaccination mod Covid-19

Vaccination mod Covid-19 bidrager til at mindske smittespredningen af coronavirus i samfundet. Det er dog vigtigt, at vi fortsat holder fast i at overholde de generelle råd om god håndhygiejne og afstand.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse om vaccinationsindsatsen mod Covid-19. Du har også fået et brev i din e-Boks eller postkasse fra Sundhedsstyrelsen med generel information om vaccination.

Vaccination mod Covid-19 er både gratis og frivillig.

Yderligere information

Om vaccinationsprogrammet i Viborg Kommune

Maila Brown Lundberg Tandrup, omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, mail: mbta@viborg.dk

Overordnet, Viborg Kommune

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg
Tlf. 51 27 31 22, mail: mean@viborg.dk

Pressekontakt

Marianne Thingholm, kommunikationschef, Viborg Kommune
Tlf. 87 87 83 00, mail: mt@viborg.dk

Overordnet vedr. kommunernes indsats

KL’s pressetelefon: 33 70 33 33