You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Status på vaccination mod Covid-19

Vaccinationen mod Covid-19 er godt i gang i Viborg Kommune. Her kan du se seneste nyt.

Status den 19. januar 2021:

Ca. 1.500 beboere på Viborg Kommunes plejecentre samt hjemmeboende borgere i målgruppen +65-årige med praktisk hjælp og personlige pleje har nu fået den første vaccination mod Covid-19. Dertil har ca. 760 medarbejdere på Viborg Kommunes plejecentre modtaget det første stik.  Desuden er en lille andel af hjemmeplejens personale samt akutsygeplejen vaccineret første gang.

Borgere på 65 år og derover, som både får personlig pleje og praktisk hjælp

Den 6. januar blev de første borgere på 65 år og derover, som både får personlig pleje og praktisk hjælp, vaccineret på vaccinationscenteret i Viborg. Den 19. januar vaccineres de sidste i målgruppen. I alt er 772 ud af ca. 900 borgere i målgruppen dermed vaccineret. 93 procent af de borgere, der har ønsket en vaccination, har fået den.

Vaccination på Viborg Kommunes pleje- og omsorgscentre

Den 5. og den 7. januar blev i alt 716 beboere på Viborg Kommunes pleje- og omsorgscentre vaccineret mod Covid-19. Det svarer ca. til 95 procent af de beboere, der havde ønsket en vaccination.

Medarbejdere på plejecentrene er også blevet vaccineret – nu har ca. 760 medarbejdere fået det første stik og 235 medarbejdere venter stadig på at få deres første stik. Ca. 85 procent af personalet har valgt at sige ja til en vaccine mod Covid-19. Det vides ikke, hvornår resten af personalet kan få et tilbud om det første stik. Der er en del usikkerhed i forhold til de nationale leverancer. Dermed skal det i første omgang sikres, at der er nok vacciner til andet stik til de målgrupper, der har fået den første del af vaccinen.

Andet stik

Der skal to vaccinationer til for at beskytte effektivt mod Covid-19, og der skal gå tre til fire uger mellem de to vaccinationsstik. Viborg Kommune er i gang med at planlægge andet stik for de borgere, der har modtaget det første.

Opsamlingsrunde

De beboere på plejecentre og borgere på 65 år og derover, der både får personlig pleje og praktisk hjælp, som på grund af sygdom, ikke kunne få det første stik i den første runde, bliver tilbudt en vaccine, så snart det er muligt. Hvis der er nogle, der har fortrudt, at de ikke fik vaccinen, kan de få den i en opsamlingsrunde. Nye borgere, der fylder 65 år og som bliver tildelt personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem bliver også medtaget i kommende vaccinationsrunder.

Borgere på 85 år og derover 

Der arbejdes nu med at gøre klar til vaccination af de borgere, der er 85 år og derover. Borgerne får en indkaldelse i deres e-Boks eller brev, hvis de er undtaget elektronisk post.

Der er brug for hjælp til at finde ud af, hvordan man booker og arrangerer tur til vaccinationscenteret fra pårørende, besøgsvenner, frivillige og det kommunale personale til denne målgruppe, da det langt fra er alle, der er tilknyttet hjælp fra Viborg Kommune, og dermed ikke er en ”kendt” borger.  Viborg Kommune melder yderligere ud, når vaccinationen er lidt tættere på.

Det er Sundhedsstyrelsen, der definerer de målgrupper, der vaccineres. Aktuelt arbejdes der med 12 målgrupper.
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Praktisk information om vaccination

Region Midtjyllands hjemmeside kan du få informationer om vaccination mod Covid-19 og regionens vaccinationscentre.

Se også "Har du spørgsmål om vaccination?"

Plan for vaccination

Ældre borgere og plejepersonale først

I første omgang bliver vaccinen tilbudt til plejehjemsbeboere og sundheds- og plejepersonale. De borgere, der først bliver tilbudt en vaccine mod Covid-19 er:

  • Beboere og personale på plejecentre
  • Borgere fra 65 år og over, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje
  • Personale i sundheds- og ældresektoren

Øvrige borgere

I takt med at vi får leveret flere vacciner i løbet af 2021, vil flere borgere blive tilbudt vaccination mod COVID-19.

Du får besked via borger.dk og e-Boks fra Sundhedsstyrelsen, når det bliver din tur til at blive vaccineret. Hvis du er fritaget for digital post, får du et brev med posten.

Vaccinationscenter

I Viborg Kommune har Region Midtjylland oprettet et vaccinationscenter samme sted som det nuværende testcenter, nemlig ved den tidligere Viborg Handelsskole på adressen:

  • Vaccinationscenter Viborg, Vinkelvej 20, 8800 Viborg.

Fakta om vaccination mod Covid-19

Vaccination mod Covid-19 bidrager til at mindske smittespredningen af coronavirus i samfundet. Det er dog vigtigt, at vi fortsat holder fast i at overholde de generelle råd om god håndhygiejne og afstand.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse om vaccinationsindsatsen mod Covid-19. Du har også fået et brev i din e-Boks eller postkasse fra Sundhedsstyrelsen med generel information om vaccination.

Vaccination mod Covid-19 er både gratis og frivillig.

Yderligere information

Om vaccinationsprogrammet i Viborg Kommune

Maila Brown Lundberg Tandrup, omsorgschef
Tlf. 51 15 68 40, mail: mbta@viborg.dk

Pressekontakt

Marianne Thingholm, kommunikationschef, Viborg Kommune
Tlf. 87 87 83 00, mail: mt@viborg.dk

Overordnet vedr. kommunernes indsats

KL’s pressetelefon: 33 70 33 33