You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tandpleje for voksne og ældre

Du kan få hjælp til forskellige former for tandpleje, hvis du har svært ved at benytte de almindelige tilbud.

Tilskud til tandbehandling

Du kan få tilskud til tandbehandling, hvis du modtager kontanthjælp eller en tilsvarende ydelse. Der er forskel på, hvor stort et tilskud du kan få alt efter din alder og hvilken ydelse, du modtager.

Omsorgstandpleje

Har du har svært ved at benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af nedsat førlighed eller et vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kan du benytte vores tilbud om omsorgstandpleje.

Hvad tilbyder omsorgstandplejen?

  • Almen og individuel forebyggelse herunder hjælp til mundhygiejne og oplysning om/instruktion i tandpleje
  • Undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand
  • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegion

Omsorgstandplejen ydes oftest i dit eget hjem.

Undersøgelser og mindre behandlinger er gratis, men har du behov for større behandlinger, må du forvente en egenbetaling.

Du kan se mere om ordningen og den aktuelle egenbetaling her (eksternt link).

Vil du høre mere om omsorgstandplejen?

Kontakt Socialafdelingen hvis du er mellem 18 og 60 år på tlf. 87 87 87 87.

Kontakt Visitation Sundhed og Omsorg hvis du er 60+ på tlf. 87 87 87 87.

Specialiseret tandplejetilbud

Borgere med en sindslidelse eller udviklingshæmning, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud eller omsorgstandplejen, har mulighed for at få et specialiseret tandplejetilbud.

Kontakt Socialafdelingen for mere info på tlf. 87 87 87 87.