You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Cykeltrafik

Viborg Kommune arbejder for at få flere til at cykle.

Flere cyklister - bedre miljø

Cyklen er et nemt og hurtigt transportmiddel, der både bidrager til at forbedre folkesundheden og sænke CO2-udledningen fra trafikken.

"Den Midtjyske Cykelstjerne"

”Den Midtjyske Cykelstjerne” er en ambitiøs plan for et net af cykelstier, der samler sig på banegården i Viborg.
Viborg Kommune har de seneste år etableret en del stier, og de største cykelruter er nu forbundet ved Viborg Banegård og Rutebilstation. Der er også etableret cykelstier mellem byer i kommunen og i byerne.

Formålet med planen er få flere til at cykle. Vi vil gerne bidrage til, at skoleelever, borgere generelt og turister, kan benytte cyklen i deres daglige eller lejlighedsvise transport rundt i kommunen.

Herudover er det også et mål at skabe større tilfredshed hos brugerne af cykelstierne. Det gør vi ved at anlægge flere cykelstier, forbinde eksisterende strækninger og ved at have fokus på overskuelighed og information om cykelruterne.

Tanken bag ”Den Midtjyske Cykelstjerne” har været at udbygge planen efter behov. På den måde kan andre stier have fået højere prioritet end nogle af de strækninger, der var med i den oprindelige plan.

Kontakt

Lene Jensby

Tlf: 87 87 51 05