You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Asfaltarbejde i Bjerringbro

Viborg Kommune udfører i uge 39-42 asfaltarbejde på hele Ringvejen i Bjerringbro, omfattende Poul Due Jensens Vej, Nordre Ringvej og Vestre Ringvej, samt Realskolevej og dele af Vestergade.

Hele Ringvejen fra Ulstrupvej til Bjerring Byvej skal have nyt asfaltslidlag.

I den forbindelse bliver det gamle slidlag fræset af, hvorefter der vil blive foretaget reparationer af dårlig asfalt, inden hele vejen får nyt asfaltslidlag.

I tidsplanen er der angivet tidspunkter for udførelse af de enkelte vejstrækninger og aktiviteter. Der vil kunne forekomme forskydninger pga. hurtigere fremdrift eller dårlig vejr.

Der vil blive etableret trafikregulering i forbindelse med udførelse af asfaltarbejdet, for at sikre at arbejdsmiljøforholdene kan overholdes:

Poul Due Jensens Vej:
Der vil blive foretaget skiftevis vejspærring af nordlig spor og sydlig spor når der arbejde på disse strækninger. Samtidig etableres omkørsel ad Poul Due Jensens Vej via Akademiet og Nørregade.

Nordre Ringvej:
Der etableres signalregulering af trafikken.

Vestre Ringvej:
Der vil blive foretaget skiftevis vejspærring af nordlig spor og sydlig spor, når der arbejdes på disse strækninger. Samtidig etableres omkørsel ad Markedsgade og Storegade/Vestergade.

Asfaltarbejdet vil kunne give anledning til kødannelser, hvorfor Viborg Kommune opfordrer til, at man afsætter lidt ekstra køretid, såfremt man skal køre igennem Bjerringbro.

Henvendelse om asfaltarbejdet kan ske til Kaj Jensen på tlf. 87875112 eller e-mail kj@viborg.dk