You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Preislers Plads bliver renoveret

Pladsen bliver renoveret og vi beklager at vi støjer og støver, men det bliver godt når det er færdigt.

INDHOLD

Renovering i 3 etaper

Den 30. juni 2021 blev bilisterne på Preislers Plads mødt med en omfattende afspærring af p-pladserne på parkeringsdækket. Dette er første tegn på opstarten af renoveringen af Preislers Plads. Renoveringen udføres i 3 etaper.

Næste skridt er opsætning af skurvogne og byggepladshegn. De støvende og støjende arbejder forventes opstartet fra uge 27.

Renoveringen varer cirka et år. Øverste p-dæk forventes færdigt i begyndelsen af november 2021, og kælderen forventes klar til sommeren 2022.

Der bliver færre p-pladser på Preislers Plads i perioden, og til- og frakørsel bliver til tider lysreguleret. Vi undskylder rodet og lover, at det bliver RIGTIG godt.

Det færdige projekt for Preislers plads kan ses her. (pdf)

Andre p-muligheder

Der er heldigvis mange andre centrale parkeringspladser i Viborg Centrum (pdf). 

Blandt andet står Fischers Plads klar til at tage imod byens gæster med et ny etableret parkeringshus med 388 parkeringspladser.

Nemmeste indkørsel til Fischers P-hus sker fra nederste dæk.

Information til naboer omkring pladsen

Støj og støvgener

Renoveringsarbejdet vil medføre støj og støvgener, men vi forsøger at begrænse generne mest muligt. Entreprenørens arbejdstider vil på hverdage ligge mellem kl. 7.00 – 18.00 og evt. på lørdage mellem kl. 7.00 – 14.00.

Parkering

Der bliver færre p-pladser på Preislers Plads i perioden, og til- og frakørsel bliver til tider lysreguleret.  Der er stadig masser af parkeringspladser rundt om i Viborg midtby, bl.a. står det helt nye p-anlæg på Fischers Plads klar med 388 pladser. Husk nemmeste indkørsel til Fischers P-hus sker fra nederste dæk.

Varegård

Der vil under renoveringen blive afmærket et område til varegård på Preislers Plads. Området vil være forbeholdt varetransporter i tidsrummet 04.00 – 11.00. Placeringen af varegården vil blive ændret efterhånden som renoveringsarbejdet flyttes rundt på pladsen. Varegården vil være skiltet som det kendes i dag.

Renovation

Det vil under renoveringsarbejdet være muligt at få tømt dagrenovation, dog vil det i nogle tilfælde kræve at affaldsbeholderne transporteres til nærmeste ikke afspærrede område. Hvis der under renoveringsarbejdet opleves problemer med tømning af dagrenovation kan projektleder Jens Møller Vestergård kontaktes.  

Trafikomlægning

Ind- og udkørslen til Preislers Plads gøres i perioden fra juni til november enkeltsporet og reguleres med lyssignal. Dette medfører at Gravene og Grønnegade gøres ensrettet. Trafikafviklingen kan ses på trafikafviklingsplanen.

Kontakt

Jens Møller Vestergård

Tlf: 87 87 51 15