You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Renholdelse af fortove og stier

Som grundejer har du en forpligtigelse til at holde fortove og stier ved din grund rene og tilgængelige.

Renholdelse af veje, stier og fortove er både kommunens og grundejerens ansvar.

Som grundejer har du ansvaret for at holde fortove og stier rene for affald, visne blade, grene, ukrudt og i vinterhalvåret for sne.

Som grundejer er du også forpligtet til at beskære hække, buske og træer ind til eget skel, så fortov og stier er tilgængelige for fodgængere og cyklister. 

Se fritrumsprofil.

Forpligtelserne er nærmere beskrevet i Vinter- og renholdelsesregulativ for Viborg Kommune.