You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tillægsreferat

onsdag den 21. september 2022 kl. 17:00

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Byrådet
Mødedeltagere Aksel Rosager Johansen, Anders Bertel, Anders Jensen, Birgith B. Langballe, Birthe Harritz, Eva Pinnerup, Frederik Houmann Thuesen, Johannes Vesterby, Katrine Fusager Rohde, Kim Dongsgaard, Kurt Mosgaard, Kurt Johansen, Lars Mogensen, Leo Nørgaard, Lise Bertelsen, Lone Kastberg, Mads Panny, Malena Møller Mortensen, Marianne Aaris Andersen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff, Mette Nielsen, Niels Jørgen Ottesen, Peter Juhl, Pia Viller Arendt, Sofie Ringgaard Schøning, Steffen Drejer, Stine Damborg, Stine Isaksen, Torsten Nielsen, Ulrik Wilbek
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/11835

Resume

På anmodning fra den socialdemokratiske byrådsgruppe skal byrådet tage stilling til ændring af den på det konstituerende møde foretagne udpegning til henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalg og Teknisk Udvalg. I Børne- og Ungdomsudvalget foreslås Birthe Harritz erstattet af Martin Sanderhoff, og omvendt foreslås Martin Sanderhoff erstattet af Birthe Harritz som medlem af Teknisk Udvalg.

Indstilling

 Borgmesteren indstiller,
 
1. at Martin Sanderhoff (A) erstatter Birthe Harritz (A) som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for den resterende del af byrådsperioden, og
 
2. at Birthe Harritz (A) erstatter Martin Sanderhoff (A) som medlem af Teknisk Udvalg for den resterende del af byrådsperioden

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med byrådets konstituerende møde den 15. december 2021 foretog byrådet udpegning af Birthe Harritz som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget (sag nr. 7). Tilsvarende foretog byrådet udpegning af Martin Sanderhoff som medlem af Teknisk Udvalg (sag nr. 10).
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et Børne- og Ungdomsudvalg.
 
Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 13.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på børne- og ungdomsområdet. Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 13.
 
Tilsvarende skal der i henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes et Teknisk Udvalg.
 
Udvalget består af 5 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 16.
 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område. Teknisk Udvalgs opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 16.
 
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Sagsid.: 21/22640

Resume

På anmodning fra den socialdemokratiske byrådsgruppe skal byrådet tage stilling til ændring i udpegede medlemmer til Hegnssynet. Birthe Harritz og suppleant Marianne Aaris Andersen foreslås erstattet af Søren Roslyng og suppleant Bent Madsen.
 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
 
1. at Søren Roslyng (A) udpeges som medlem og Bent Madsen (A) som suppleant i Hegnssynet i stedet for Birthe Harritz (A) og suppleant Marianne Aaris Andersen (A) for den resterende del af indeværende byrådsperiode.

Beslutning i Byrådet den 21-09-2022

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med byrådets konstituerende møde den 15. december 2021 (link til sag nr. 28 i byrådet den 15. december 2021) foretog byrådet udpegning af Birthe Harritz og Marianne Aaris Andersen som suppleant i Hegnssynet.
 

Inddragelse og høring

Intet.
 

Beskrivelse

I henhold til hegnslovens §§ 27 og 28 skal byrådet nedsætte et hegnssyn. Hegnssynet består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges som formand. Der udpeges tillige 3 personlige suppleanter til Hegnssynet. 
 
Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.
  
Den socialdemokratiske byrådsgruppe har anmodet om, at de oprindeligt udpegede medlemmer af Hegnssynet hhv. Birthe Harritz og suppleant Marianne Aaris Andersen erstattes af Søren Roslyng med Bent Madsen som suppleant.
 

Alternativer

Intet.
 

Tidsperspektiv

Intet.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.
 

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.