You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Detailhandel i Viborg Kommune

Forslag til tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017-2019.

Emne

KommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

03.06.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Formål

Byrådet vil med en ny temaplan opdatere og kvalificere grundlaget for områder til butikker i Kommuneplan 2017-2029.

Byrådet har fået udarbejdet en analyse af detailhandelen, der viser, at der er et behov for at ændre i detailhandelsstrukturen for at imødekomme de forvandlinger, som detailhandelen i disse år oplever med bl.a. stigende internethandel, fald i antallet af butikker og nye forretningsmodeller.

Planlægningen omfatter alle butiksområder (bymidter, bydelscentre, lokalcentre, aflastningsområdet, områder til særligt pladskrævende varegrupper og enkeltstående butikker). Dette udgør tilsammen kommunens detailhandelsstruktur. Formålet med planlægningen er at opdatere og kvalificere retningslinje 2 i Kommuneplan 2017-2029.

Borgermøde

Borgermødet den 16. juni 2021 er aflyst.

Kort over området

Kontaktperson

Marie Sølgaard Bang

Tlf: 87 87 86 41

Mette Hilsløv Hummelshøj

Tlf: 87 87 86 39