You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7, 11 og 14 til Spildevandsplan 2019

Byrådet har den 16. december 2020 endeligt vedtaget tre tillæg til Spildevandsplan 2019.

Emne

Spildevand

Område

8800 Viborg8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

16.12.2020

Svarfrist

Høringsfrist er udløbet

Byrådet har den 16. december 2020 endeligt vedtaget Tillæg nr. 7, 11 og 14 til Spildevandsplan 2019. Fristen for omlægning gælder fra den dag, byrådet har vedtaget tillægget. Byrådets beslutning er endelig, og der kan ikke klages over vedtagelsen.

Referat af Byrådets beslutning kan ses her: