You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Finderup: Idéfase om ny planlægning ved Finderupvej i Finderup

Idéfase for et område til blandet bolig- og erhvervsformål.

Emne

IdéfaseKommuneplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

16.11.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for udvidelsen af en virksomhed i Finderup. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c.

Formålet med planlægningen er at udvide den nuværende landsbyafgrænsning for Finderup ved at udvide kommuneplanramme FIND.C2.01. Kommuneplanen giver mulighed for blandet bolig og erhverv.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen senest den 30.11.2023

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.

Politisk beslutning

Link til sag nr. 6 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8.november 2023.

Formålet med planlægningen er at udvide landsbyafgrænsningen for Finderup i Kommuneplan 2017-2029. Ifølge kommuneplanen kan der i afgrænsede landsbyer ske et beskedent nybyggeri, såfremt det sker under hensyntagen til og med respekt for landsbyens bygningsmiljø og strukturer. Hensynet til de landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige interesser prioriteres højt.

Planlægningen forventes at omfatte et område på ca. 2.800 m2 i den nordlige del af Finderup. Adgang til området forventes at ske fra Finderupvej.

Området er ikke udlagt i Kommuneplan 2017-2029. Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Planlægningen skal give mulighed for, at området kan anvendes til blandet bolig og erhverv som den øvrige del af Finderup.

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser.
  • Områdets ønskede karakter og miljø.
  • Anvendelse af området.
  • Afvikling af bil- og cykeltrafik til og fra området.
  • Andre relevante anvendelser af området.

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg.

Forslag til tillæg vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planens endelige vedtagelse.

Kontaktperson

Christian Roy Bendixen

Byplan

Tlf: 87 87 86 46