You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hjorthede: Tilladelse til vandløbsregulering i forbindelse med vådområdeprojekt Ilsø

Tilladelse til vandløbsregulering i forbindelse med vådområdeprojekt Ilsø.

Emne

Vandløb

Område

8850 Bjerringbro

Offentliggørelse

27.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 til regulering af de private vandløb Afløb fra Hjorthede, Hjorthede Bæk og rørlagte vandløb og dræn i projektområdet i forbindelse med vådområdeprojektet Ilsø ved Hjorthede.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59