You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Høgild: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse til Åhusevej 59, 7470 Karup

Revurdering af miljøgodkendelse til slagtekyllingeproduktion

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

01.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Revurdering af Kap. 5 miljøgodkendelse af slagtekyllingeproduktion. Produktionstilladelsen fastholdes uændret til 907.920 årligt producerede slagtekyllinger. Den ved forrige revurdering meddelte tidsfrist for overholdelse af krav til ammoniakfordampning fra staldanlægget til den nærliggende natur er fastholdt.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer