You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvam Bæk: Afgørelser om vandløbsrestaureringsprojekt

Tilladelse til et projekt om udlægning af gydegrus og fjernelse af faunaspærring i Hvam Bæk.

Emne

VandløbMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

Offentliggørelse

18.08.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg og Vesthimmerland Kommuner meddeler tilladelse og dispensation til udlægning af gydegrus og fjernelse af faunaspærring i det offentlige vandløb Hvam Bæk på strækningen ca. st. 1650 m – 3050 m.

Kontakt

Florian Rasmussen

Tlf: 87 87 55 59