You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Karup: Afgørelse om miljøgodkendelse af kvægbrug på Vallerbækvej 89, 7470 Karup

§16b miljøtilladelse til udvidelse af staldarealerne mm.

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

7470 Karup

Offentliggørelse

30.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Malkekvægproduktionen på Vallerbækvej 89 har tilladelse til 1.710 m2 produktionsareal samt 2 gyllebeholdere på hhv. 451 m2 og 529 m2 overflade.

Med dette tillæg får ansøger tilladelse til at udvide staldarealerne med:

  • 260 m² plads til kalvehytter
  • Ombygning af maskinhus til 240 m² dybstrøelse til småkalve
  • Ombygning og udvidelse i ungdyrstald med i alt 63 m² ekstra produktionsareal.

Det samlede produktionsareal bliver herefter 2.273 m².

Desuden etableres en møddingsplads (230 m²) og en pulpgrav (552 m²).

Kontaktperson

Inger Dalgaard

Tlf: 87 87 52 11