You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Klejtrup: Høring – Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019

Forslag til Tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om separatkloakering af et område i Klejtrup.

Emne

SpildevandMiljøvurdering af planer og programmer

Område

9500 Hobro

Offentliggørelse

22.06.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Indsend høringssvar til tillægget via funktionen ”Indsend kommentar”

Resume af sagen

Forslag til tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring.

Tillægget drejer sig om separatkloakering af et område i Klejtrup.

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal.

Benyt funktionen ”Indsend kommentar” når du åbner planportalen.

Miljøvurdering

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

Kontakt

Thomas Møller Schmidt

Tlf: 87 87 55 67