You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Løvelbrovej 3, 8830 Tjele - miljøtilladelse til svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

27.01.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Se afgørelse på miljøtilladelse til svineproduktion på Løvelbrovej 3, 8830 Tjele

Resumé

Karsten Kramer Rasmussen, Løvelbrovej 3, 8830 Tjele, CVR nr. 114200001, har indsendt en ansøgning om tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b til svineproduktionen på ejendommen.

Ejendommen Løvelbrovej 3 har i dag tilladelse til produktion af 7.440 slagtesvin, 30-104 kg, fastsat i en lokaliseringsgodkendelse fra 2002 med en mindre tilretning ved tilsyn i 2011.

Ansøger ønsker at optimere produktionen og få godkendt ejendommen efter nugældende regler, således ejendommens produktionsarealer godkendes efter §16b i Husdyrbrugloven. Der søges om en fleksibel tilladelse af produktionsarealerne i alle stalde, således det i et vist omfang står ansøger frit for, om der sættes slagtesvin, smågrise eller en kombination deraf i staldene.

Der etableres ikke nye produktionsarealer i forbindelse med miljøtilladelsen. Der søges udelukkende til de eksisterende produktionsarealer i staldene.